Miloš Strugar

ambasador Miloš Strugar predavač

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomatsku karijeru je započeo u bivšoj Jugoslaviji i ima diplomatsko zvanje ambasadora. Proveo je više od 20 godina kao visoki službenik Ujedinjenih nacija na dužnostima direktora za političke poslove u mirovnim misijama u Africi, Aziji i na Bliskom istoku. Od januara 2017. godine je angažovan kao UN Senior Mediation Adviser i šef delegacije UN na međunarodnim pregovorima o Siriji koji se vode u Astani.

Redovan je predavač i mentor na konferencijama i forumima Ujedinjenih nacija; u Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije; Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Poljske; akademiji Folke Bernadotte u Švedskoj; Centru za upravljanje krizama u Finskoj; Međunarodnom centru vojske Švedske; Međunarodnom centru vojske Finske; Saveznom vojnom koledžu Nemačke; u Centru za mirovne operacije Vojske Srbije. Kao gostujući predavač držao je predavanja na Univerzitetu u Beogradu; Univerzitetu u Haifi, Izrael; Šangajskom institutu za evropske studije u Kini; NATO Školi u Oberammergau u Nemačkoj; Nacionalnom vojnom koledžu u Stokholmu u Švedskoj; Obrazovnoj fondaciji Jan Karski u Poljskoj; Generalštabu vojske Libana; Centru za obuku Vojske Kuvajta. Čest je komentator u srpskim i međunarodnim medijima. Ima stalnu rubriku u magazinu “Odbrana”. Član je Expert Advisory Board “Gaming for Achieving Peace” i Board of Advisors for the IECEU “Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention” projekata Evropske komisije u okviru programa „Horizon 2020“.

Kursevi predavača

Uvod u međunarodne odnose

Diplomatska praksa

Kulturna diplomatija

Međunarodna diplomatija

Multilateralna diplomatija

Oblast istraživanja

Međunarodni odnosi, multilateralna diplomatija, kulturna diplomatija, mediji i komunikacije u međunarodnim odnosima

Kontakt

milos.strugar@fmk.edu.rs