Mina Hagen

Mina Božović FMK

Mina Hagen

Diplomske (2010) i master (2012) studije psihologije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde trenutno izrađuje doktorsku disertaciju. Zvanje sistemsko-porodične savetnice stekla je 2010. godine.

Osim na Departmanu za psihologiju FMK, angažovana je kao gostujući predavač na master studijama na Fakultetu političkih nauka i na doktorskim studijama na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu. Članica je Laboratorije za individualne razlike, spoljna saradnica MIT Neuroeconomics lab. Konsultant za metodologiju istraživanja u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu. Predavač u Naučnom kampu Viminacium.

Kursevi predavača

Metodologija psiholoških istraživanja

Napredna statistika

Psihometrija

Oblast istraživanja

Metodologija psiholoških istraživanja, statistika

Kontakt

mina.hagen@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Correlations Between Transactional Analysis Concept of Primary Motivational Drivers and Personality Traits Based on the HEXACO Model. Univerzitet u Nišu, 2016.

Validacija upitnika ličnosti BFI-10 – kratke forme inventara Velikih pet. Primenjena psihologija vol. 7(1), 2014.

Grammar, context and power: securitization of the 2010 Belgrade Pride Parade. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 2016.

Europeanisation and indirect resistance: Serbian police and Pride Parades. The International Journal of Human Rights, 2016.