Dr Mina Hagendocentkinja

Diplomske (2010), master (2012) i doktorske (2023) studije psihologije završila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje sistemsko-porodične savetnice stekla je 2010. godine.

Osim na Departmanu za psihologiju FMK, angažovana je kao gostujući predavač na master studijama na Fakultetu političkih nauka i na doktorskim studijama na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu. Članica je Laboratorije za individualne razlike, spoljna saradnica MIT Neuroeconomics lab. Konsultant za metodologiju istraživanja u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu. Predavač u Naučnom kampu Viminacium.

Kursevi profesora

Psihometrija

Napredna statistika

Oblast istraživanja

Metodologija psiholoških istraživanja, statistika

Kontakt

mina.hagen@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Correlations Between Transactional Analysis Concept of Primary Motivational Drivers and Personality Traits Based on the HEXACO Model. Univerzitet u Nišu, 2016.

Validacija upitnika ličnosti BFI-10 – kratke forme inventara Velikih pet. Primenjena psihologija vol. 7(1), 2014.

Grammar, context and power: securitization of the 2010 Belgrade Pride Parade. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 2016.

Europeanisation and indirect resistance: Serbian police and Pride Parades. The International Journal of Human Rights, 2016.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.