Mina Šoljaga

Mina Šoljaga FMK

dr Mina Šoljaga docent

Diplomirala je psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Procesiranje konteksta i brzina obrada informacija kod dezintegracije” odbranila je 2020. na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kliničko iskustvo je stekla radom u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

Učestvovala je i izlagala radove na više nacionalnih i međunarodnih, stručnih i naučnih skupova. Autor i koautor je nekoliko radova objavljenih u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Poseduje nacionalni sertifikat za psihoterapiju i član je Društva psihoterapeuta Srbije. Pored formalnog obrazovanja, završila je više akreditovanih obuka kao što su Pregovaranje i medijacija u socijalnoj zaštiti i Pregovaranje i medijacija u porodičnim sporovima.

Kursevi predavača

Iskustvene grupe

Medijacija

Porodica i porodični odnosi

Teorije emocionalne privrženosti – Atačment

Oblast istraživanja

Emocionalna privrženost, mentalno zdravlje, medijacija, porodica i porodični odnosi, psihoterapija

Kontakt

mina.aleksic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Multicomponent Treatment in a Day Hospital for Adolescents: A Case of Good Practice. Psychiatric Services Vol. 67 (9). American Psychiatric Association, 2016.

Kako deca razmišljaju o zlostavljanju i zanemarivanju. Psihijatrija danas 2013/XLV/2/125-216. Institut za mentalno zdravlje, 2014.