Prof. dr Miodrag Šuvakovićredovni profesor

Redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Doktor nauka o likovnim umetnostima. Docent, vanredni i redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu (1996-2015). Predavač na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu (2002-2015). Predavač na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (od 2012).

Predavač na Fakultetu za humanističke studije, Univerza na primorskem, Kopar (2002-2008). Predavač na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu (2005-2006). Predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2008. Gostujući profesor na Filozofskom Fakultetu u Ljubljani (1998). Gostujući profesor na Helsinškom univerzitetu (2012). Počasni član Društva za estetiku Slovenije; predsednik društva za Estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije; i drugi potpredsednik Međunarodnog društva za estetiku (IAA). Objavio je i uredio 50 naučnih monografija iz estetike i teorije umetnosti.

Kursevi profesora

Transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti

Transdisciplinarni žanrovi u umetnostima i medijima

Epistemologija transdisciplinarne humanistike

Kritički obrt

Oblast istraživanja

Primenjena estetika, teorija umetnosti i medija

Kontakt

miodrag.suvakovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

3E: Estetika, Epistemologija, Etika spekulativnih i de re medija. Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Neo-Aesthetic Theory. Hollitzer Verlag, 2017.
Nova povezivanja. Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Umetnost i politika. Službeni Glasnik, 2012.
The Clandestine Histories of the OHO Group. Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.
Epistemology of Art. TkH, Tanzquartier, 2008.
Konceptualna umetnost. MSUV, 2007.
Diskurzivna analiza. FMU i Univerzitet umetnosti, 2006.
Pojmovnik suvremene umjetnosti. Horetzky, 2005.
Impossible Histories (uredio sa Dubravkom Đurić). The MIT Press, 2003.
Anatomija angelov. Razprave o umetnosti in teoriji v Sloveniji po letu 1960. ZPS, 2001.
Prolegomena za analitičku estetiku. Četvrti talas, 1996.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.