Mirko Mrkić

Diplomirao prava na Univerzitetu u Koventriju, Velika Britanija, 2001. godine, a potom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine stekao zvanje mastera. Nakon položenog pravosudnog ispita se upisuje u Advokatsku komoru Srbije 2005. godine.

Od 2002. do 2010. godine, kao advokatski pripravnik i potom advokat u Advokatskoj kancelariji Fila, radi na više slučajeva pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu, uključujući Tužilac p. Generala Pavla Strugara i Tužilac p. Milana Milutinovića, Nikole Šainovića i dr. Početkom 2011. godine osniva sopstvenu kancelariju koja se pretežno bavi medijskim i drugim informaciono-tehnološkim pravom, kao i intelektualnom svojinom. Član je Advokatske komore Srbije i Udruženja advokata koji zastupaju pred Međunarodnim sudovima i tribunalima. Pohađao obuku Univerziteta Bokoni “Evropska regulativa i lobiranje, strateški okviri” 2015. godine.

Kursevi profesora

Osnove prava

Medijsko pravo

Internet pravo

Oblast istraživanja

Medijsko pravo, internet pravo

Kontakt

mirko.mrkic@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.