Miško Šuvaković

Miodrag Šuvaković FMK

Prof. dr Miško Šuvaković redovni profesor

Dekan i redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Doktor nauka o likovnim umetnostima. Docent, vanredni i redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu (1996-2015). Predavač na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu (2002-2015). Predavač na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (od 2012).

Predavač na Fakultetu za humanističke studije, Univerza na primorskem, Kopar (2002-2008). Predavač na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu (2005-2006). Predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2008. Gostujući profesor na Filozofskom Fakultetu u Ljubljani (1998). Gostujući profesor na Helsinškom univerzitetu (2012). Počasni član Društva za estetiku Slovenije; predsednik društva za Estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije; i drugi potpredsednik Međunarodnog društva za estetiku (IAA). Objavio je i uredio 50 naučnih monografija iz estetike i teorije umetnosti.

Kursevi profesora
Oblast istraživanja

Primenjena estetika, teorija umetnosti i medija

Kontakt

miodrag.suvakovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Prolegomena za analitičku estetiku. Četvrti talas, 1996.

Anatomija angelov. Razprave o umetnosti in teoriji v Sloveniji po letu 1960. ZPS, 2001.

Impossible Histories (uredio sa Dubravkom Đurić). The MIT Press, 2003.

Pojmovnik suvremene umjetnosti. Horetzky, 2005.

Diskurzivna analiza. FMU i Univerzitet umetnosti, 2006.

Konceptualna umetnost. MSUV, 2007.

Epistemology of Art. TkH, Tanzquartier, 2008.

The Clandestine Histories of the OHO Group. Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.

Umetnost i politikaSlužbeni Glasnik, 2012.

Nova povezivanja. Fakultet za medije i komunikacije, 2017.

Neo-Aesthetic TheoryHollitzer Verlag, 2017.

Povezani linkovi

Granične prakse: Novi/post/de-re mediji i performans umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Postmedijske, aproprijacijske i participatorne umetničke prakse

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Epistemologija umetnosti

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Kritički potencijal umetnosti – Istočno evropska konceptualna umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Institucionalna kritika umetnosti: Infrastrukture – Agency

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Ljudsko/postljudsko/neoljudsko – od novih medija do postmedija i dalje…

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Arhitektura, umetnost i filozofija

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Umetnost posle postmoderne

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Rod i umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Performans umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Konceptualna umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Razaranje hegemone slike sveta / Urbani dispozitiv / DADA

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Doktorske studije

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Master studije

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video

Predavanje: Zašto se savremena umetnost/teorija razlikuje od moderne i postmoderne teorije/umetnosti

Kuća kulture, 2015.
Video