Miško Šuvaković

Miodrag Šuvaković FMK

Prof. dr Miško Šuvaković redovni profesor

Dekan i redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Doktor nauka o likovnim umetnostima. Docent, vanredni i redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu (1996-2015). Predavač na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu (2002-2015). Predavač na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (od 2012).

Predavač na Fakultetu za humanističke studije, Univerza na primorskem, Kopar (2002-2008). Predavač na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu (2005-2006). Predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, 2008. Gostujući profesor na Filozofskom Fakultetu u Ljubljani (1998). Gostujući profesor na Helsinškom univerzitetu (2012). Počasni član Društva za estetiku Slovenije; predsednik društva za Estetiku arhitekture i vizuelnih umetnosti Srbije; i drugi potpredsednik Međunarodnog društva za estetiku (IAA). Objavio je i uredio 50 naučnih monografija iz estetike i teorije umetnosti.

Kursevi profesora
Oblast istraživanja

Primenjena estetika, teorija umetnosti i medija

Kontakt

miodrag.suvakovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

3E: Estetika, Epistemologija, Etika spekulativnih i de re medija. Fakultet za medije i komunikacije, 2020.

Neo-Aesthetic TheoryHollitzer Verlag, 2017.

Nova povezivanja. Fakultet za medije i komunikacije, 2017.

Umetnost i politikaSlužbeni Glasnik, 2012.

The Clandestine Histories of the OHO Group. Zavod P.A.R.A.S.I.T.E.

Epistemology of Art. TkH, Tanzquartier, 2008.

Konceptualna umetnost. MSUV, 2007.

Diskurzivna analiza. FMU i Univerzitet umetnosti, 2006.

Pojmovnik suvremene umjetnosti. Horetzky, 2005.

Impossible Histories (uredio sa Dubravkom Đurić). The MIT Press, 2003.

Anatomija angelov. Razprave o umetnosti in teoriji v Sloveniji po letu 1960. ZPS, 2001.

Prolegomena za analitičku estetiku. Četvrti talas, 1996.

Povezani linkovi
Miško Šuvaković predavanje Jan Fabr Narodni muzej u Beogradu

Jan Fabr. Od vizuelne dramaturgije do dizajniranih fantazmatskih malih i velikih prijatelja/neprijatelja.

Narodni muzej u Beogradu, 2020.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Umetnost i politika

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Umetnost i epistemiologija

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Teorija i izvođenje. Lecture Performance.

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Antilogika katastrofe – umetnost i krizni ekoafekti

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Revolucija oblika života

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Digitalne revolucije – svet de-re medija

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Filmske revolucije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković razgovor

Razgovor o knjizi “Optički mediji” Fridriha Kitlera

Kulturni centar Beograda, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Arhitektonske i urbanističke revolucije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Revolucije izvođenja

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Teorijske revolucije u umetnostima

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Revolucije umetnosti

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Skulptorske revolucije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Fotografske revolucije

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Revolucija u umetničkom obrazovanju: 100 godina Bauhausa

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Dvanaest umetničkih, teorijskih i estetskih revolucija 20. i 21. veka

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Revolucije u slikarstvu

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Granične prakse: Novi/post/de-re mediji i performans umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Miško Šuvaković otvoreno predavanje

Postmedijske, aproprijacijske i participatorne umetničke prakse

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Otvoreno predavanje na FMK

Epistemologija umetnosti

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
kritički potencijal umetnosti predavanje

Kritički potencijal umetnosti – Istočno evropska konceptualna umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Institucionalna kritika umetnosti: Infrastrukture – Agency

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Ljudsko/postljudsko/neoljudsko – od novih medija do postmedija i dalje…

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Arhitektura, umetnost i filozofija

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Umetnost posle postmoderne

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Rod i umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Performans umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Miško Šuvaković predavanje FMK

Konceptualna umetnost

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK

Razaranje hegemone slike sveta / Urbani dispozitiv / DADA

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video
doktorske studije FMK

Transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video
doktorske studije FMK

Doktorske studije na FMK

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video
MTUM master na FMK

Master studije na FMK

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video
Otvoreno predavanje Miško Šuvaković FMK Kuća kulture

Predavanje: Zašto se savremena umetnost/teorija razlikuje od moderne i postmoderne teorije/umetnosti

Kuća kulture, 2015.
Video