Prof. dr Nada Popović Perišićprofesor emeritus

Diplomirala 1970. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku Opšta književnost sa teorijom, kao i na Filozofskom fakultetu u Beogradu na grupi za filozofiju. Magistarski rad na temu “Shvatanje Rolana Barta o prirodi književnog značenja” odbranila je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1976. Doktorsku disertaciju “Pojam ženskog pisma u savremenoj francuskoj književno-teorijskoj misli” odbranila 1987. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 1970. do 1972. bila je stipendista francuske vlade na Ecole pratique des hautes études u Parizu, Francuska, kod profesora Rolana Barta. Od 1974. radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu kao naučni istraživač. Od 1980. do 1984. bila je lektor za srpsko-hrvatski jezik u Francuskoj, na Univerzitetu Bordo III, u Bordou. U zvanje naučnog savetnika izabrana 1988. godine. Letnji semestar 1988. provela je kao stipendista Republičke zajednice za nauku na Njujorškom univerzitetu u SAD. Od 1988. do 1991. lektor je za srpsko-hrvatski jezik u Francuskoj, na Univerzitetu Lion II, u Lionu. Tokom školske 1990/91. predavala je na Univerzitetu Paris VII, Jussieu u Francuskoj, kao gostujući profesor u okviru Departmana Texte et document. Od 1987. do 1991. bila je jedan od ko-direktora za dva programa postdoktorskih studija u Inter-univerzitetskom centru u Dubrovniku; program Beyond Images: Women, culture and the Art u organizaciji Instituta za književnost u Beogradu, Univerziteta Paris VII i Univerziteta iz Amsterdama i program The feminist dialectic of enlightenment u organizaciji Univerziteta iz Amsterdama, Univerziteta iz Utrehta, Univerziteta iz Berlina, Univerziteta iz Frankfurta i Instituta za književnost iz Beograda. Od 1994. do 1998. bila Ministar kulture u Republičkoj vladi. Od 1999. do 2001. bila Ambasador u Unesku, Pariz, Francuska. Od 2002. do 2004. predavala na Jussieu, Paris VII, kao gostujući profesor u Parizu, Francuska. Prve radove, kao i svoj magistarski rad objavljivala na Trećem programu, gde je godinama bila stalni saradnik. Tokom 1979/80. imala stalnu rubriku Miscelanea, u Književnoj reči. Od 1980. do 1984. bila je član redakcije Književnih novina. Član je Udruženja književnika od 1980. godine. Bila je stalni kritičar poezije u NIN-u, urednik i saradnik anala objavljivanih kao rezultat naučnih skupova u Dubrovniku, u izdanju Univerziteta u Utrehtu, Holandija i Paris VII, Jussieu, Francuska.

Oblast istraživanja

Semiotika, teorija književnosti

Kontakt

nada.popovic.perisic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Literatura kao zavođenje. Beograd: Prosveta, 2004. (prvo izdanje 1986)

Spoznaja i uživanje ili zavođenje na dva jezika. Metodološka misao u preseku: sadašnji trenutak nauke o književnosti. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 1990.

Veštice. Srpska fantastika: natprirodno i nestvarno u srpskoj književnosti. Beograd: SANU, 1989.

Pojam ‘ženskog pisma’ u francuskoj književno teorijskoj misli. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 1987.

Filozofske pretpostavke “drugog pisma”. Književnost 2 (7/8), 1986.

Između logosa i erosa. Anica Savić-Rebac i problemi antičke estetike. Novi Sad: Matica srpska, 1986.

Drugo pismo. Prilozi za istoriju srpske književne kritike. Beograd: Institut za književnost i umetnost; Novi Sad: Matica srpska, 1984.

Za jednu semiološku definiciju teksta. Teorijska istraživanja 2, Mehanizmi književne komunikacije. Institut za književnost i umetnost: Rad, 1983.

Bartova semioretorika. Delo 22 (1/2), 1976.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.