Nađa Pavlica

Nađa Pavlica je master komunikološkinja (odbranila je master rad na temu: „Potencijal stripa kao medija za razvoj filozofije i društvene teorije: Supermen među zvezdama”). Na Fakultetu za medije i komunikacije angažovana je kao saradnica u nastavi na predmetima koji se tiču filozofije, kritičkog čitanja, ideologije i medijske pismenosti. Bavi se  kritičkom teorijom mišljenja, feminističkim naukama, postkolonijalnim i antikolonijalnim teorijama. Proučava teoriju stripa – oblast koja je u Srbiji, i dalje, marginalizovana, sa ciljem da je uvede u akademsko polje.

U skladu sa pomenutim interesovanjima, bavila se i  održavanjem nastave na različitim projektima. Kao feministička aktivistkinja učestvovala u održavanju radionica za osnaživanje žena uspostavljanjem psiholoških i telesnih granica. Držala je predavanja iz oblasti postkolonijalnog feminizma. Na kampovima organizovanim za srednjoškolce, podučavala kritičkom proučavanju književnosti, tehnikama argumentacije – ovo je podrazumevalo i razumevanje na koje načine se različiti filozofski koncepti mogu primenjivati u svakodnevnom životu, kao i šta oni znače danas.

Bila je članica organizacionog tima međunarodne škole Feminist Critical Analysis 2023, održane u Dubrovniku. Takođe, bila je članica organizacionog odbora međunarodne konferencije Deleuze and Guattari Studies Conference and Camp 2023. Na istoj konferenciji imala je izlaganje na temu “The Power of Comics: Deleuze, Guattari, and the Graphic Novel Watchmen as a Form of Resistance” i moderisala nekoliko panela. Učestvovala je i na naučnim konferencijama Feminizam i levica – nekad i sad (2019), Filozofija Ksenije Atanasijević (2022), Književnost i strip (2023), Književnost i film (2023).

Kursevi profesora

Misliti i kritički čitati

Kritički pojmovi 21. veka

Medijska pismenost

Ideologija u svetu bez ideologije

Uvod u novinarstvo

Uvod u političku teoriju

Oblast istraživanja

Filozofija, teorija stripa, teorija umetnosti i medija, postkolonijalne teorije, feminističke teorije, teorija ideologije

Kontakt

nadja.pavlica@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.