Nana Radenković

Diplomirala Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, Menadžment u kulturi, interkulturalizam i medijaciju na Balkanu. Jedna je od suosnivača Nove Iskre, prvog kreativnog haba na Balkanu.

Ima veliko iskustvo rada u privatnom, javnom i civilnom sektoru. Radila je na menadžerskim pozicijama institucija poput Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Filmskog centra Srbije ili organizacija poput Centra za kulturnu dekontaminaciju ili festivala Dis-Patch. Inicijatorka je festivala za decu KidsPatch, a aktivna je kao mentor, trener i predavač u okviru Kreativng mentorstva, Škole za 21. vek i Nelt edukativnog programa. Dobitnica je nagrade Zvezde Beograda za projekat KidsPatch i Virtus nagrade za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora za 2017. godinu za Nelt edukativni program.

Kursevi profesora

Upravljanje digitalnim projektima

Oblast istraživanja

Menadžment, digitalna transformacija, upravljanje digitalnim projektima, preduzetništvo

Kontakt

nana.radenkovic@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.