Nataša Krstić

Nataša Krstić Profesor FMK

Prof. dr Nataša Krstić vanredna profesorka

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu „Razvoj društveno odgovornog poslovanja kao deo poslovne strategije preduzeća u Srbiji“ iz oblasti menadžmenta odbranila je 2014. godine na fakultetu FEFA Univerziteta Singidunum. U 2015. godini stekla je zvanje Dip DigM koje dodeljuje ugledni britanski Institut za direktni i digitalni marketing (The Institute of Direct and Digital Marketing, IDM) na osnovu položene „Profesionalne diplome iz digitalnog marketinga“.

U 2016. godini specijalizirala je i optimizaciju veb-sajta na pretraživačima (Search Engine Optimisation, SEO) na Univerzitetu Kalifornija – UC Davis, a poseduje i sertifikate Google AdWords, Google Analytics, Google Digital Garage i Facebook Bluesteps. Radila je u domaćim i inostranim finansijskim organizacijama (Beogradska banka, UniCredit Bank, Eurobank) na poziciji direktora marketinga i odnosa s javnošću. Bila je članica UO srpske mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i predsednica Radne grupe za društveno odgovorno poslovanje pri Udruženju banaka Srbije. Angažovana je kao konsultant za organizaciju UNICEF i na projektima koje podržava Evropska unija, GIZ, OEBS/OSCE i Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Srbije. Na osnovu Rešenja koje je izdalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Srbije, akreditovani je predavač za programe obuka zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Od 2015. godine predaje na studijskom programu za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije.

Kursevi profesora

Marketing na internet pretraživačima

Kanali digitalnog marketinga

Internet oglašavanje

Oblast istraživanja

Digitalni marketing, digitalna transformacija, društveno odgovorno poslovanje, poslovna strategija

Kontakt

natasa.krstic@fmk.edu.rs

LinkedIn profil Nataše Krstić

Research Gate profil Nataše Krstić

Izabrane publikacije

Awareness and Usage of Digital Marketing in Serbia. Ekonomika preduzeća, 3-4, 2017. Krstić, N., Lalić, D., & Vujčić, D. pp. 306-320.

Primena Principa poslovanja i prava dece u društveno odgovornom poslovanju preduzeća u Srbiji. Sociologija, 59(3), 2017. str. 351-363.

Unapređenje kvaliteta života osoba s invaliditetom korišćenjem digitalne tehnologije . Zbornik Matice srpske za društvene nauke, sveska 163(3), 2017. Masliković, D. & Krstić, N.

Digitalna transformacija bankarskog poslovanja: opasnost ili prilika? Bankarstvo, 2, 2016. Krstić, N. & Tešić, D. str. 12-33.

Stakeholder Management in Serbia’s CSR Practice. Ekonomika preduzeća, 5-6, 2015. Trbovich, A. & Krstic, N. pp. 279-292.

Monografija Digitalni marketing: pojmovnik. Fakultet za medije i komunikacije, 2015.

Socijalno preduzetništvo. Bankarstvo, 1, 2014. str. 126-139.

Društveno odgovorno ulaganje. Bankarstvo, 5, 2014. str. 140-149.

Povezani linkovi

Digitalni marketing: Pojmovnik

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Razgovor o knjizi Digitalni marketing: Pojmovnik

Fakultet za medije i komunikacije, 2015.
Video

Leave a Reply