Prof. dr Nataša Krstićredovna profesorka

Diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na temu „Razvoj društveno odgovornog poslovanja kao deo poslovne strategije preduzeća u Srbiji“ iz oblasti menadžmenta odbranila je 2014. godine na Univerzitetu Singidunum. U 2015. godini stekla je zvanje diplomiranog stručnjaka za digitalni marketing (Dip DigM) koje dodeljuje ugledni britanski Institut za direktni i digitalni marketing (The Institute of Direct and Digital Marketing, IDM) na osnovu položene „Profesionalne diplome iz digitalnog marketinga“.

U 2016. godini specijalizirala je i optimizaciju veb-sajta na pretraživačima (Search Engine Optimisation, SEO) na Univerzitetu Kalifornija – UC Davis, a poseduje i sertifikate Google AdWords, Google Analytics, Google Digital Garage i Facebook Bluesteps. Radila je u domaćim i inostranim finansijskim organizacijama (Beogradska banka, UniCredit Bank, Eurobank) na poziciji direktora marketinga i odnosa s javnošću. Bila je članica UO srpske mreže Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija i predsednica Radne grupe za društveno odgovorno poslovanje pri Udruženju banaka Srbije. Angažovana je kao domaći i međunarodni konsultant za organizaciju UNICEF i na projektima koje podržava Evropska unija, GIZ, OEBS/OSCE i Ministarstvo kulture i informisanja Vlade Srbije. Autorka je Strategije komunikacije Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije. Na osnovu Rešenja koje je izdalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Srbije, akreditovani je predavač za programe obuka zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Od 2015. godine predaje na studijskom programu za digitalni marketing na Fakultetu za medije i komunikacije, a od 2018. godine i rukovodi studijskim programom.

Kursevi profesora

Marketing na internet pretraživačima

Kanali digitalnog marketinga

Email marketing

Oblast istraživanja

Digitalni marketing, marketing na internet pretraživačima, društveno odgovorno poslovanje, digitalna komunikacija

Kontakt

natasa.krstic@fmk.edu.rs

LinkedIn profil

Research Gate profil

Izabrane publikacije

SEO: od teorije do prakse. Fakultet za medije i komunikacije, 2020.

The impact of the business sector on children’s rights in Serbia. Krstić N, Nešić S. The European Journal of Applied Economics, 2020.

Krstic, N. & Masliković, D. (2018). Pain Points of Cultural Institutions in Search Visibility: The Case of Serbia. Library Hi Tech (accepted for publication).

Lalić, D.; Krstić, N.; Havzi, S. (2018). The Business Implications of Chatbots, 8th International Conference on Mass Customization and Personalization (MCP – CE 2018), 20-21. September 2018, Novi Sad.

Awareness and Usage of Digital Marketing in Serbia. Ekonomika preduzeća, 3-4, 2017. Krstić, N., Lalić, D., & Vujčić, D. pp. 306-320.

Primena Principa poslovanja i prava dece u društveno odgovornom poslovanju preduzeća u Srbiji. Sociologija, 59(3), 2017. str. 351-363.

Digitalna transformacija bankarskog poslovanja: opasnost ili prilika? Bankarstvo, 2, 2016. Krstić, N. & Tešić, D. str. 12-33.

Krstic, N. & Protic, J. (2017). Law on Employment of Persons with Disabilities through the Lens of Serbian Employers. Ekonomika preduzeća, 7-8, pp. 280-291. doi: 10.5937/EKOPRE1708480K

Digitalni marketing: pojmovnik. Fakultet za medije i komunikacije, 2015

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.