Prof. dr Nataša Teofilovićredovna profesorka

Diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Magistrirala je 2007. i doktorirala 2010. Digitalnu umetnost na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Predavala je kao stručni saradnik na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (2007-2015). Gostujući predavač na Nacionalnoj akademiji umetnosti u Sofiji (2008-2009).

Od 1995. izlagala je na 16 samostalnih i 130 grupnih izložbi. Žirirala je Videomedeju 2013. godine. Likovna je urednica časopisa Knjiženstvo Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobitica je počasne nagrade na Ars Elektronici u Lincu 2016. i „Ars Electronica Collide@CERN“ 2011. „Jury Sellection at 15th Japan Media Arts Festival“ u Tokiju 2011. Nagrada 11. bijenala akvarela Zrenjanin 2015. i Salona Pančeva 2005, 2004, 2001. i 1999. godine.

Kursevi profesora

3D modelovanje

3D karakter animacija

Digitalno vajanje

3D kompoziting

Umetničko istraživanje

Instalacije i ambijenti u transdisciplinarnoj umetničkoj praksi

Oblast istraživanja

3D karakter animacija, 3D video igre, digitalna umetnost, transdisciplinarna umetnička praksa

Kontakt

natasa.teofilovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Umetnost pokreta u prostoru praznine. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2011.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.