Nemanja Mitrović

Nemanja Mitrović docent na FMK

Dr Nemanja Mitrović docent

Diplomirao Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine. Doktorirao na Univerzitetu u Aberdinu pod mentorstvom profesora Kristofera Finska, 2014. godine. Od 2014. radi na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Na The European Graduate School (EGS, Švajcarska) obavlja funkciju zamenika dekana.

Objavio je knjigu The (Im)Possibility of Literature as the Possibility of Ethics (2017). Zajedno sa Majom Bajić sa francuskog je preveo La mélancholie de Zidane Žana Filipa Tusena (Radio Beograd, Treći program) i Le pas au-delà Morisa Blanšoa. Sanja Kunjadić i Nemanja Mitrović autori su emisije
Umetnik u rezonanci” (Radio Beograd, Treći program) koja kroz intervjue sa najistaknutijim umetnicima elektronske muzike ispituje njeno mesto i ulogu u savremenom svetu. Od 2004. godine objavljuje radove koji se bave odnosom između umetnosti i savremene filozofije.

Kursevi predavača

Ekranska kultura

Od postmodernog do posthumanog

Slika i nasilje

Film i mišljenje

Oblast istraživanja

Filozofija, književnost, elektronska muzika, savremena umetnost

Kontakt

nemanja.mitrovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

The (Im)Possibility of Literature as the Possibility of Ethics. Delere Press, 2017.