Prof. dr Nevena Čalovska Hercogvanredna profesorka

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1976, godine specijalizirala neuropsihijatriju 1981, doktorirala 1989. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Osnivač, edukator i supervizor sistemske porodične psihoterapije pri evropski akreditovanom institutu za trening psihoterapije, Asocijaciji sistemskih terapeuta u Beogradu. Mentor specijalizantima kliničke psihijatrije od 1998. Predaje na osnovnim i master studijama Fakulteta za medije i komunikacije od 2009. godine. Od 2000. godine Ekspert za akredataciju instituta za psihoterapiju pri Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju, a od 2017. je zadužena za spoljne poslove u ovoj organizaciji. Generalni je sekretar Evropske asocijacije za porodičnu terapiju, kao i generalni sekretar Saveza društava psihoterapeuta Srbije. Konsultant za izradu pihosocijalnih programa pri Internacionalnoj organizaciji za migracije. Predsednica je Fondacije SOS Dečija sela Srbije.

Kursevi profesora

Osnove psihoterapije i savetovanja

Iskustvene grupe

Klinička psihologija i psihoterapija

Psihoterapijski proces i odnosi u psihoterapiji

Tehnike u psihoterapiji parova

Oblast istraživanja

Psihoterapija, psihosocijalni rad

Kontakt

Terapeutovo samootkrivanje u terapijskom procesu, prednosti i rizici. Godišnjak za psihologiju. Filozofski fakultet u Nišu, 2014.

Sistemska porodična psihoterapija i Psihodinamska terapija parova. Lj. Erić (ed.) Psihodinamička psihijatrija. Službeni glasnik, 2010.

Prvi intervju sa porodicom. M.Munjiža (ed.) Prvi intervju u kliničkoj praksi. Elit-Medica, 2007.

Porodična psihoterapija. Lj. Erić.( ed.) Psihoterapija. Institut za mentalno zdravlje, 2006.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.