Obrad Savić

Obrad Savić Profesor FMK

mr Obrad Savić predavač

Diplomirao na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, 1975. Magistrirao na Filozofskom fakultetu, Sveučilište Zagreb, 1989. Od 2010. godine predaje na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Predavač od 1979. do 2000. godine na TMF (Univerzitet u Beogradu), od 2000. do 2007. Leeds University (Velika Britanija), od 2007. do 2010. godine American University (Priština). Član je nekoliko stručnih udruženja. Urednik teorijskih časopisa: Theoria, Text, Košava, Beogradski krug, Belgrade Journal of Media and Communications, Parallax. Urednik edicija knjiga: Cirkulus; Tranziciona Pravda; Postmoderna Filozofija; Postkolonijalni diskurs; Druga Evropa; Philoxenia.

Kursevi profesora

Filozofija psihoanalize

Oblast istraživanja

Filozofija psihoanalize, sećanje u vreme paradigme žtrve, bes kao politički koncept, teror intimnosti, diskurs Holokausta, filozofski koncept Evrope

Kontakt

obrad.savic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Filozofsko čitanje Frojda. Istraživačko-izdavački Centar SSO Srbije, 1988.

Evropski diskurs rata. Beogradski krug, 1995.

Politics of Human Rights. Verso Books, 2002.

Balkans as a Metaphor. The MIT Press, 2005.

Zajednica sećanja. Beogradski krug, 2006.

Povezani linkovi

Predstavljanje časopisa Belgrade Journal of Media and Communications

 58. Međunarodni beogradski sajam knjiga, 2013.
Video