Orli Fridman

Orli Fridman Profesor FMK

Prof. dr Orli Fridman vanredna profesorka

Doktorirala 2006. godine na Univerzitetu George Mason (SAD). Magistrirala na Tel Aviv Univerzitetu (Izrael). Diplomirala na Univezitetu u Jerusalimu (Izrael). Predavačko iskustvo je gradila na George Mason univerzitetu (SAD), Mirovnoj Akademiji u Sarajevu (2009-2010), School for International Training – SIT (od 2007), kao i na Fakultetu za medije i komunikacije.

Od 1994. godine aktivno radi na polju političkog obrazovanja. Facilitatorka za susrete grupa u sukobu. Radila je sa grupama iz Izraela/Palestine, Severne Irske, Kipra i država bivše SFRJ. Angažovana je na istraživačkim projektima koji se fokusiraju na studije sećanja i transformacije konflikta u podeljenim društvima. Osnivačica i direktorka Centra za komparativne studije konflikta (CFCCS), obrazovnog i istraživačkog centra pri Fakultetu za medije i komunikacije, čiji je jedan od projekata Letnja škola komparativnih studija konflikta od 2008. godine do danas. Učesnica je velikog broja međunarodnih konferencija i autorka je brojnih naučno-istraživačkih publikacija.

Kursevi profesora

Peace & Conflict Studies: from the Balkans to the Middle East

Introduction to Comparative Politics

Memory and Conflict: Remembering and Forgetting in Divided Societies

Oblast istraživanja

Studije politike, mirovne studije i studije konflikta, studije sećanja

Kontakt

orli.fridman@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije
Povezani linkovi

Studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video