Orli Fridman

Orli Fridman Profesor FMK

Prof. dr Orli Fridman vanredna profesorka

Doktorirala 2006. godine na Univerzitetu George Mason (SAD). Magistrirala na Tel Aviv Univerzitetu (Izrael). Diplomirala na Univezitetu u Jerusalimu (Izrael). Predavačko iskustvo je gradila na George Mason univerzitetu (SAD), Mirovnoj Akademiji u Sarajevu (2009-2010), School for International Training – SIT (od 2007), kao i na Fakultetu za medije i komunikacije.

Od 1994. godine aktivno radi na polju političkog obrazovanja. Facilitatorka za susrete grupa u sukobu. Radila je sa grupama iz Izraela/Palestine, Severne Irske, Kipra i država bivše SFRJ. Angažovana je na istraživačkim projektima koji se fokusiraju na studije sećanja i transformacije konflikta u podeljenim društvima. Osnivačica i direktorka Centra za komparativne studije konflikta (CFCCS), obrazovnog i istraživačkog centra pri Fakultetu za medije i komunikacije, čiji je jedan od projekata Letnja škola komparativnih studija konflikta od 2008. godine do danas. Učesnica je velikog broja međunarodnih konferencija i autorka je brojnih naučno-istraživačkih publikacija.

Kursevi profesora

Peace & Conflict Studies: from the Balkans to the Middle East

Introduction to Comparative Politics

Memory and Conflict: Remembering and Forgetting in Divided Societies

Oblast istraživanja

Studije politike, mirovne studije i studije konflikta, studije sećanja

Kontakt

orli.fridman@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Conflict, Memory, and Memory Activism: Dealing with Difficult Pasts. In: Richmond O., Visoka G. (eds) The Palgrave Encyclopedia of Peace and Conflict Studies. Palgrave Macmillan. 2020.

Peace formation from below: The “mirëdita, dobardan!” festival as an alternative to everyday nationalism. Nations and Nationalism, 2020.

‘Hashtag Memory Activism’: Online Commemorations and Online Memory Activism. Observing Memories, 2019.

Too Young to Remember Determined Not to Forget”: Memory Activists Engaging With Returning ICTY Convicts. International Criminal Justice Review, 2018.

Protiv Nenormalnog: An analysis of the #protivdiktature Protests in the Context of Memory Politics of the 1990s in Serbia. Fridman O, Hercigonja S. Contemporary Southeastern Europe 4 (12-25), 2017.

#political. Fridman O, Blagojević J, Stošić M. Fakultet za medije i komunikacije, 2017.

Povezani linkovi

Studije politike na Fakultetu za medije i komunikacije

Fakultet za medije i komunikacije, 2017.
Video