Panta Kovačević

Panta Kovačević Profesori FMK

Prof. dr Panta Kovačević vanredni profesor

Na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu diplomirao 1969. Za asistenta za Statistiku i Psihometriju na istom odeljenju izabran 1971. Doktorirao 1982, disertacija „Intelektualne operacije u testovima sposobnosti sa numeričkim sadržajem“. Za vanrednog profesora na Odeljenju za psihologiju u Beogradu izabran 1992, gde je radio do oktobra 2010. Od tada radi kao vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikacije.

Držao nastavu na Odeljenjima za psihologiju u Nišu, Banjoj Luci, Nikšiću, Tuzli, kao i na Filološkom i Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova u časopisima i na naučnim skupovima. Glavni i odgovorni urednik časopisa Psihologija (1994-2001) i član redakcije Revije za psihologiju (1989-90). Bio upravnik Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i prodekan za nastavu. Organizovao i vodio prijemni ispit na Filozofskom fakultetu od 1985. do 2009. Član Upravnog odbora Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Srbije od 1999. do 2010, član Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta u Beogradu (2007-2011).

Kursevi profesora

Statistika

Psihometrija

Napredna statistika

Metodologija psiholoških istraživanja

Regrutovanje ljudskih resursa

Oblast istraživanja

Merenja u psihologiji, marketinška istraživanja

Kontakt

panta.kovacevic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Odabrana poglavlja iz statistike za bibliotekare. Filološki fakultet Beograd, 2014.

Testovi opšte informisanosti. Filozofski fakultet, 2007.