Prof. dr Rade Pantićvanredni profesor

Diplomirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao 2014. godine na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde je odbranio doktorsku disertaciju “Kritičko-materijalističke teorije reprezentacije u savremenoj umetnosti i kulturi”.

Objavio je brojne radove iz oblasti istorije i teorije umetnosti, teorije filma i medija i teorije ideologije. Fakultet za medije i komunikacije objavio je 2015. godine zbornik Savremena marksistička teorija umetnosti koji je on kouredio. Bio je stipendista Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije u periodu od 2011. do 2013. godine.

Kursevi profesora

Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike

Ideologija u svetu bez ideologija?

Uvod u političku ekonomiju

Globalizacija i kapitalizam: kritika političke ekonomije

Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija

Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

Oblast istraživanja

Teorija umetnosti i medija, teorija ideologije, politička ekonomija, urbanizam

Kontakt

rade.pantic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Savremena marksistička teorija umetnosti. Beograd, Orion art/FMK, 2015.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.