Rade Pantić

Rade Pantić Profesor FMK

Prof. dr Rade Pantić vanredni profesor

Diplomirao istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao 2014. godine na Interdisciplinarnim studijama teorije umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde je odbranio doktorsku disertaciju “Kritičko-materijalističke teorije reprezentacije u savremenoj umetnosti i kulturi”.

Objavio je brojne radove iz oblasti istorije i teorije umetnosti, teorije filma i medija i teorije ideologije. Bio je stipendista Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije u periodu od 2011. do 2013. godine.

Kursevi profesora

Pravo na grad: kapitalizam i urbanističke politike

Ideologija u svetu bez ideologija?

Uvod u političku ekonomiju

Globalizacija i kapitalizam: kritika političke ekonomije

Kapitalizam i politike vidljivosti: film kao simbolička formacija

Teorija simboličkih formacija: ideologija, kultura i umetnost

Oblast istraživanja

Teorija umetnosti i medija, teorija ideologije, politička ekonomija, urbanizam

Kontakt

rade.pantic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Savremena marksistička teorija umetnosti. Rade Pantić (ur.). Beograd, Orion art/FMK, 2015.

Povezani linkovi

Razgovori na Departmanu za studije politike: Ima li politike posle korone?

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Minut sa Radetom Pantićem

Fakultet za medije i komunikacije, 2020.
Video

Politike (ne)sreće: Razgovor povodom debate Džordana Pitersona i Slavoja Žižeka

Fakultet za medije i komunikacije, 2019.
Video

Rade Pantić: Slika grada u srpskom modernističkom slikarstvu

Institut za književnost i umetnost, 2019.
Video

Razgovor o knjizi “Teorija sa ideologijom”

Centar za kulturnu dekontaminaciju, 2019.
Video

Rade Pantić: Jugoslovensko samoupravljanje i film

Jugoslovenska kinoteka, 2017.
Video