Sanja Lalević

Studirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala i stekla master diplomu profesora engleskog jezika i književnosti. Marketingom se bavi više od 15 godina, a svoje iskustvo je gradila kako u medijima tako i u agencijskom svetu, najduže u agenciji Direct Media gde je vodila sektor digitalnih medija. Trenutno je Facebook Lead za Srbiju u okviru Httpoola, zvaničnog predstavnika Facebook-a za Balkan.

Svoj doprinos razvoju marketinga u digitalnom okruženju daje i aktivnim učešćem u radu strukovnih udruženja. Od 2017. godine je na poziciji Predsednika Skupštine IAB Srbija, a ujedno je i na čelu IAB Komiteta za istraživanja. U okviru AcademIAA edukativnog projekta IAA Srbija, tri godine za redom gostuje kao predavač na modulu Digital, a 2017. izabrana je za najboljeg predavača Akademije. Gostovala je kao predavač po pozivu na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Kursevi profesora

Marketing na društvenim mrežama

Oblast istraživanja

Digitalni marketing i komunikacije, Social Media Marketing, Digital Media Strategy

Kontakt

sanja.lalevic@fmk.edu.rs

LinkedIn

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.