Dr Saša Mirković

Završio je master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju „Politička volja kao preduslov za usvajanje i primenu medijskih zakona u Republici Srbiji“ odbranio je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Usavršavao se na Državnom Univerzitetu u Luizijani, SAD i u Evropskom centru za novinarstvo u Mastrihtu, Holandija. Pohađao je Školu za poslovni i javni menadžment na Džordž Vašington Univerzitetu u Varšavi, Poljska i usavršavao se na nizu studijskih putovanja u inostranstvu.

Karijeru je započeo 1984. godine na Studiju B. Jedan je od osnivača Radija B 92. Od 1993. do 2004. godine bio je generalni direktor radija i televizije B 92, u okviru kojih je obavljao i poslove izvršnog direktora i predsednika Upravnog odbora. Jedan je od osnivača Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, kojom je predsedavao od 2006. do 2013. godine kada je bio i koordinator Medijske koalicije. Od 2013. do 2016. godine obavljao je funkcije državnog sekretara i pomoćnika ministra u Ministarstvu kulture i informisanja Vlade republike Srbije.

Kursevi profesora

Medijsko zakonodavstvo XXI veka – utopija ili realnost

Oblast istraživanja

Novinarstvo, medijsko zakonodavstvo

Kontakt

sasa.mirkovic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Priručnik medijske i informacione pismenosti za javnu upravu. Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije: Nacionalna akademija za javnu upravu, 2021.

Finansiranje javnih medijskih servisa. RTS: tajni dosije javnog servisa. Toplički centar za demokratiju i ljudska prava, 2017.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.