Prof. dr Saveta Draganić Gajićredovna profesorka

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala (1988), završila specijalizaciju psihijatrije (1994), magistrirala (1996) i doktorirala (2009). Nosilac je Nacionalnog i Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Bila je nastavnik na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu od 1998. do 2015. na osnovnim i specijalističkim studijama iz Psihijatrije, poslediplomskim studijama iz Socijalne psihijatrije, Opšte medicine i Palijativne medicine.

Učestvovala je kao predavač u nizu edukativnih programa namenjenih stručnjacima različitih profila u organizaciji Instituta za mentalno zdravlje (MZ), Centra za kontinuiranu edukaciju na Medicinskom fakultetu u Beogradu, Društva sudija Srbije, International Relief and Development (IRD), fokusiranih prevashodno na rad sa porodicama sa različitim oblicima disfunkcionalnosti. Bibliografija sadrži 160 jedinica, brojne radove u inostranim časopisima, više poglavlja u inostranim knjigama, udžbenicima i monografijama. Kao istraživač učestvovala je u četiri projekta Ministarstva nauke Republike Srbije. Autor je projekta „Sistemski pristup u zaštiti mentalnog zdravlja porodice u socijalnoj zaštiti“ (Ministarstvo rada i socijalne politike RS). Autor i rukovodilac programa obuke „Znanja i veštine u pristupu korisnicima sa mentalnim poremećajima u socijalnoj zaštiti“ (Republički zavod za socijalnu zaštitu). Sekretar za edukaciju Psihijatrijske asocijacije za Istočnu Evropu i Balkan. Član Etičkog odbora Udruženja psihijatara Srbije, pomoćnik glavnog urednika časopisa Psihijatrija danas i recenzent do 2015. Saradnik Asocijacije sistemskih porodičnih terapeuta (AST). U periodu 2008-2015. u Institutu za mentalno zdravlje bila rukovodilac edukacije iz sistemske porodične terapije. Član je Internacionalne asocijacije porodičnih terapeuta (IFTA), Srpskog lekarskog društva, Sekcije za psihijatriju i Udruženja psihijatara Srbije. Dobitnica je Oktobarske nagrade grada Beograda za studentski rad 1988. godine.

Kursevi profesora

Opšta i psihopatologija kliničkih sindroma

Neurobiologija

Psihologija partnerskih odnosa

Oblast istraživanja

Psihopatologija, neurobiologija, psihologija partnerskih odnosa

Kontakt

saveta.draganic.gajic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Couples and Relationships: Individual and Relational Challenges. Nova Science Publishers Inc, 2018.

Mental health care in Serbia. In: International Perspectives on Mental Health (ed. Hamid Ghodse). Royal College of Psychiatrists, 2011.

Human behaviour during war. In: War and Suicide (eds. L. Sher, A. Vilens). New York: Nova Science Publishers Inc. 2009.

The Serbian experience. In: Disasters and Mental Health (eds. J.J. Lopez-Ibor, G.N. Christodoulou, M.Maj, N.Sartorius). WPA, John Wiley and Sons, 2004.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.