Simona Žikić

Simona Žikić predavač

Osnovne i master akademske studije komunikacija i odnosa sa javnošću završila u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama Univerziteta u Bostonu i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu. Pored formalnog obrazovanja, obučavana je za rad iz oblasti razvoja karijere i poslovnih veština u zemlji i inostranstvu. Usavršavala se za trenera i savetnika u multinacionalnim kompanijama.

Priredila je nekoliko priručnika iz oblasti poslovnih komunikacija, strateškog planiranja i odnosa sa javnošću. Lider je mnogobrojnih projekata, kako naučnih tako primenjenih. Pokrenula je veliki broj humanitarnih kampanja u kojima i danas aktivno učestvuje. Na Fakultetu za medije i komunikacije je zaposlena kao PR i marketing menadžer, kao i predavač u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću.

Kursevi predavača

Uvod u PR

Poslovne komunikacije

Strateško planiranje i korporativni PR

Liderstvo i razvoj menadžmenta

Oblast istraživanja

Komunikacije, odnosi sa javnošću, marketing, liderstvo i razvoj menadžmenta

Kontakt

simona.zikic@fmk.edu.rs

Povezani linkovi

Simona Žikić: Profesija

TV Studio B, 2018.
Video

FMK Talks: Simona Žikić // Mika Tasić

Fakultet za medije i komunikacije, 2018.
Video

Tribina Digitalno doba: Digitalni marketing

Dom omladine Beograda, 2017.
Video

Master studije komunikacija i odnosa s javnošću

Fakultet za medije i komunikacije
Video

Simona Žikić o kampanji “Pošto život”

RTV Pink,  2016.
Video