Dr Simona Žikićdocent

Osnovne i master studije komunikacija i odnosa sa javnošću završila je u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Aspekti komunikacije u savremenom timskom liderstvu” odbranila je na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.  Pored formalnog obrazovanja, obučavana je za rad u oblasti razvoja karijere i poslovnih veština u zemlji i inostranstvu. Usavršavala se za trenera i savetnika u multinacionalnim kompanijama.

Priredila je nekoliko priručnika iz oblasti poslovnih komunikacija, strateškog planiranja i odnosa sa javnošću. Liderka je mnogobrojnih projekata, kako naučnih tako primenjenih. Pokrenula je veliki broj humanitarnih kampanja u kojima i danas aktivno učestvuje. Na Fakultetu za medije i komunikacije je zaposlena kao PR i marketing menadžerka, kao i predavačica u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću. Na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu angažovana je kao istraživačica. U okviru programa Link grupe drži obuke i treninge u oblasti primenjenih komunikacija, liderstva i marketinga.

Kursevi profesora

Uvod u PR

Poslovne komunikacije

Strateško planiranje i korporativni PR

Liderstvo i razvoj menadžmenta

Oblast istraživanja

Komunikacije, odnosi sa javnošću, marketing, liderstvo i razvoj menadžmenta

Kontakt

simona.zikic@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.