Snežana Filipović

Snežana Filipović Profesor FMK

dr Snežana Filipović docent

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirala 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila edukaciju iz Sistemske porodične terapije. Više od dve i po decenije radi u Institutu za mentalno zdravlje.

Autor i koautor je velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu. Učestvovala u edukacijama o bolesti zavisnosti i zaštiti dece od zanemarivanja i zlostavljanja. Od 2007. godine član je Evropskog udruženja psihoterapeuta EAP.

Kursevi profesora

Teorije socijalnog rada

Oblast istraživanja

Socijalni rad sa grupom, bolesti zavisnosti

Kontakt

snezana.filipovic.prof@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Grupna terapija adolescenata iz porodica alkoholičara. Zadužbina Andrejević, 2009.

U dvostranom ogledalu – istraživanje o stavovima i predrasudama.

Grupni socijalni rad. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010.