Dr Snežana Filipovićdocent

Diplomirala i magistrirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirala 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Završila edukaciju iz Sistemske porodične terapije. Više od dve i po decenije radi u Institutu za mentalno zdravlje.

Autor i koautor je velikog broja stručnih i naučnih radova, publikovanih i izloženih u zemlji i inostranstvu. Učestvovala u edukacijama o bolesti zavisnosti i zaštiti dece od zanemarivanja i zlostavljanja. Od 2007. godine član je Evropskog udruženja psihoterapeuta EAP.

Kursevi profesora

Područja socijalnog rada

Oblast istraživanja

Socijalni rad sa grupom, bolesti zavisnosti

Kontakt

snezana.filipovic.prof@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

Family and Addiction – Why it Takes so Long? Implementations of theoretical models in practice: possibilities and limitations: Thematic international collection of papers, 2021.

Grupni socijalni rad. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2010.

Grupna terapija adolescenata iz porodica alkoholičara. Zadužbina Andrejević, 2009.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.