Svetlana Radović

Diplomirala 2005.godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, odsek psihologija i masterirala na psihologiji na Fakultetu za medije i komunikacije. Trenutno doktorant na psihologiji Filozofskog fakulteta u Beogradu sa istraživačkim fokusom na patologiju liderstva.

Tokom 20 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa radila je u velikim kompanijama, duži niz godina na menadžerskim pozicijama, ali i kao konsultant na projektima u različitim oblastima organizacionog savetovanja i HR konsaltinga. Sertifikovani je trener iz oblasti interpersonalnih veština.

Završila edukaciju iz sistemske porodične terapije, te se pored karijere u oblasti ljudskih resursa, bavi i terapijskim radom.

Od 2019. godine angažovana kao saradnica u nastavi na Fakultetu za medije i komunikacije, odseku za psihologiju na master studijama iz Upravljanja ljudskih resursa, kao i na osnovnim studijama na predmetu Statistika i Osnove interpersonalnih veština.

Kursevi profesora

Organizaciono savetovanje

Mentalna higijena u radnoj organizaciji

Osnove interpersonalnih veština

Statistika

Oblast istraživanja

Liderstvo, kompozicija timova, osobine ličnosti i radna uspešnost

Kontakt

svetlana.radovic@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.