Teodora Marković

Osnovne studije psihologije upisuje 2015. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Tokom studija volontira u okviru Svetskog omladinskog talasa, Refugee Aid Miksalište i klubu studenata psihologije Akcioni potencijal (mentorski rad). Stiče zvanje diplomiranog psihologa 2019. godine i iste godine upisuje REBT psihoedukaciju.

Stiče iskustvo u Prihvatilištu za decu Beograda, a 2020. počinje da radi na Fakultetu za medije i komunikacije. 2021. godine počinje da se bavi REBT psihoterapijom. Master studije primenjene psihologije završava na Fakultetu za medije i komunikacije 2022. godine. Iste godine upisuje doktorske studije psihologije na Filozofskom fakultetu.

Kursevi profesora

Iskustvene grupe (Osnove interpersonalnih veština)

Statistika

Oblast istraživanja

Afektivna vezanost, partnerski odnosi

Kontakt

teodora.markovic@fmk.edu.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.