Prof. dr Žarko Cvejićredovni profesor

Diplomirao muzikologiju na Univerzitetu u Oksfordu. Doktorirao 2011. godine na Univerzitetu Kornel (Cornell University, SAD). Predavao kao asistent na Univerzitetu Kornel (2005–2008), zatim kao docent (2010–2016), vanredni profesor (2016–2023) i redovni profesor (od 2023) na FMK.

Objavio radove iz oblasti muzikologije, estetike i kritičke teorije.  Izlagao na muzikološkim i etnomuzikološkim naučnim skupovima u Srbiji, Velikoj Britaniji, Irskoj i SAD. Autor je naučne monografije The Virtuoso as Subject (Cambridge Scholars Publishing, 2016) i jedan je od priređivača zbornika European Theories in Former Yugoslavia: Trans-theory Relations Between Global and Local Discourses (Cambridge Scholars Publishing, 2015). Fakultet za medije i komunikacije je 2016. objavio njegovu monografiju Ukroćeni virtouz: Filozofija subjekta i recepcija virtuoziteta u evropskoj instrumentalnoj muzici 1815-1850. Prevodi stručnu literaturu sa srpskog i hrvatskog na engleski i obratno, u oblasti muzikologije, teorije umetnosti, izvedbe i srodnim oblastima (časopisi New Sound i TkH, Međunarodna tribina kompozitora i drugi).

Kursevi profesora

Popularna kultura

Muzika i zvučna slika

Politika u popularnoj muzici

Istorija i teorija kanonizovane muzike Zapadnog sveta

Subverzivno u muzici

Metodologija i tehnike istraživanja umetnosti

Oblast istraživanja

Muzikologija, estetika, filozofija, društvena i kritička teorija

Kontakt

zarko.cvejic@fmk.edu.rs

Izabrane publikacije

The Virtuoso as Subject. Cambridge Scholars Publishing, 2016.

Ukroćeni virtuoz. Fakultet za medije i komunikacije, 2016.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.