Projekti

Stekli smo reputaciju fakulteta koji se posebno izdvaja po projektnim aktivnostima u koje uključujemo naše studente ili koje samostalno, uz podršku Fakulteta, pokreću naši studenti.

Kreatori smo i učesnici u mnogim međunarodnim programima i projektima u saradnji sa evropskim i svetskim univerzitetima i institutima u cilju podsticanja akademske i naučnoistraživačke mreže. Deo smo i Erazmus mreže, ali smo i samostalno pokrenuli mnogobrojne projekte u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, medijskim kućama i agencijama, kao i centrima za socijalni rad i humanitarnim organizacijama.

Samo tokom protekle godine organizovali smo i učestvovali u velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata, među kojima su:
– Naučno istraživački projekat Gender in a Changing Society u saradnji sa Univerzitetom Danube Krems iz Austrije, Univerzitetom iz Rijeke (Center for Advanced Studies), Univerzitetom iz Sarajeva (Fakultet političkih nauka), Institutom za filozofiju i društvenu teoriju iz Beograda;
Onlajn SOS servis za podršku deci i mladima koji su doživeli nasilje putem digitalnih medija u saradnji sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, Ministarstvom prosvete nauke i tehnološkog razvoja – Grupom za prevenciju nasilja i kompanijom Telenor;
– Projekat Zajedništvo u partnerstvu sa Mladim istraživačima Srbije, Domom kulture Studentski grad i Organizacijom srpskih studenata u inostranstvu;
– Projekat Community TV goes Belgrade koji realizuje OKTO televizija iz Austrije u saradnji sa FMK, u okviru kojeg je organizovan Media Day – razgovor o konceptu televizije koja prevazilazi tradicionalne okvire ovog medija;
– Potpisan je memorandum o institucialnom partnerstvu FMK i West London University, prvoj saradnji britanskog univerziteta sa nekom visokoškolskom institucijom iz Srbije u okviru koje se realizuju zajednički studijski programi.