Saradnja

Kontakti i poznanstva koja se stiču tokom studija su mreža za budućnost. FMK sarađuje sa vodećim institucijama, kompanijama, start-apovima, timovima i pojedincima.  Stvaramo radnu atmosferu u kojoj su mogući razmena ideja i ukrštanje mišljenja, kao i kvalitetnih akademskih argumentacija i stavova.

FMK je potpisao preko 400 sporazuma o poslovnoj saradnji. Neke od kompanija, centara i institucija sa kojima naši studenti sarađuju i obavljaju stručnu praksu su:

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.