Saradnja

Kontakti i poznanstva koja se stiču tokom studija su mreža za budućnost. FMK sarađuje sa vodećim institucijama, kompanijama, start-apovima, timovima i pojedincima.  Stvaramo radnu atmosferu u kojoj su mogući razmena ideja i ukrštanje mišljenja, kao i kvalitetnih akademskih argumentacija i stavova.