Seminari za nastavnike

Fakultet za medije i komunikacije organizuje seminare za nastavnike srednjih škola, akreditovane od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Seminari za nastavnike na FMK

Prvi ciklus seminara će biti održan u februaru, martu i aprilu 2019. godine u Beogradu.
Za grupe od najmanje 30 polaznika formirane van Beograda, fakultet nudi mogućnost da seminar bude održan u matičnoj ustanovi polaznika.

Fakultet za medije i komunikacije izvodi tri seminara za stučno usavršavanje nastavnika, počev od školske 2018/19. godine.

Priprema izlaganja, prezentacija i javni nastup

Priprema polaznika za javni nastup (čas, predavanje, konferenciju, seminar). Seminar obuhvata savete za pripremu materijala, prezentacije i samog izlaganja, kao i usvajanje tehnika za organizaciju i držanje časova.

 • Način pripreme materijala,
 • Plan pripreme prezentacije,
 • Tehničke karakteristike prezentacije,
 • Način izrada prezentacije,
 • Priprema izlaganja i samo izlaganje,
 • Prevazilaženje treme od javnog nastupa,
 • Saveti za dobru pripremu i držanje časa,
 • Tehnike i saveti za tzv. „razbijanje leda„ i „zagrevanja„ pred početak prezentacije i „motivisanje„ i „podizanje energije„ u toku samog izlaganja.

Predavači: dr Danica Čigoja PiperMA Simona Žikić, MA Marina Milovanović.

Uloga nastavnika u doba digitalnih medija

Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa, unapređenje pedagoških veština u novomedijskom okruženju. Seminar uključuje niz teorijskih osvrta i praktičnih saveta za sticanje savremenih pedagoških veština potrebnih za realizaciju nastave u kojoj se aktivno koriste digitalne platforme i aplikacije.

 • Unapređenje kreativnih veština nastavnika u procesu pripreme materijala,
 • Ovladavanje veštinama interaktivne prezentacije uz podršku digitalnih medija i alata,
 • Obučavanje nastavnika za dobru pripremu i držanje časa u uslovima manje zainteresovanosti učenika,
 • Usaglašavanje tradicionalnih pedagoških metoda sa aktuelnim digitalnim sredstvima učenja,
 • Upotreba digitalnih platformi u komunikaciji tokom nastave,
 • Usvajanje tehnika i saveta za motivisanje učenika pred početak prezentacije i u toku izlaganja (tehnika tzv. „probijanje leda„ i „podizanje energije„).

Predavači: prof. dr Žarko Cvejićprof. dr Dragana Stojanovićdr Danica Čigoja Piper.

10 digitalnih veština za nastavnike 21. veka

Unapređivanje digitalnih kompetencija učenika i nastavnika i upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u realizaciji obrazovno-vaspitnog procesa. Seminar uključuje informisanje učesnika o promenama u medijima i u načinu konzumacije kod Milenijalaca. Upoznavanje sa modernim veb-alatkama, tehnikama i veštinama koje mogu da učine predavanja zanimljivijim i približe gradivo učenicima putem medija na koje su navikli.

 • Pronalaženje i evaluacija autentičnog sadržaja na internetu;
 • Kreiranje sadržaja koji vizuelno angažuje korisnike;
 • Digitalno držanje nastave (npr. blog, zatvorena grupa na mreži, Wiki);
 • Korišćenje moći društvenih medija kod profesionalnog razvoja;
 • Kuratorstvo i deljenje obrazovnih resursa;
 • Kreiranje, menjanje i deljenje digitalnih portfolija i multimedijskog sadržaja;
 • Korišćenje veb alatki kod učenja zasnovanog na igri, projektnog učenja, mobilnog učenja;
 • Stvaranje lične mreže učenja i povezivanje sa kolegama širom sveta;
 • Novi načini pripreme/izrade prezentacije.

Predavači: prof. dr Nataša Krstićdoc. dr Uroš Krčadinacdr Danica Čigoja Piper.

Svi seminari su koncipirani u skladu sa savremenim standardima interaktivnog učenja i primene znanja kroz multimedijalne sadržaje, studije slučaja i praktična vežbanja u grupama.

Poziv za individualne i grupne prijave je otvoren od januara 2019. godine.

Preuzmite formular za individualnu prijavu.
Preuzmite formular za grupnu prijavu.

Prijavu je potrebno poslati na imejl adresu strucno.usavrsavanje@fmk.edu.rs