Seminari za nastavnike

Fakultet za medije i komunikacije organizuje seminare za nastavnike srednjih škola, akreditovane od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Seminari za nastavnike

Prvi ciklus seminara je održan u februaru, martu i aprilu 2019. godine u Beogradu.
Za grupe od najmanje 30 polaznika formirane van Beograda, fakultet nudi mogućnost da seminar bude održan u matičnoj ustanovi polaznika.

Fakultet za medije i komunikacije izvodi tri seminara za stučno usavršavanje nastavnika, počev od školske 2018/19. godine.

Svi seminari su koncipirani u skladu sa savremenim standardima interaktivnog učenja i primene znanja kroz multimedijalne sadržaje, studije slučaja i praktična vežbanja u grupama.

Preuzmite formular za individualnu prijavu.
Preuzmite formular za grupnu prijavu.

Prijavu je potrebno poslati na imejl adresu strucno.usavrsavanje@fmk.edu.rs

Kontakt

Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
060/2626 474
011/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.