25.06.2021 / Departman za studije politike


Studente ne učimo šta da misle već kako da misle

Obrazovni manifest Departmana za studije politike FMK

Obrazovanje je dijalog i kritičko mišljenje

Verujemo da se znanje oblikuje kroz dijalog. Studenti ne treba da budu pasivni primaoci već postojećeg znanja, već aktivni učesnici u kreiranju značenja, interpretacija i stavova. Svaki student na fakultet dolazi sa vlastitim iskustvom i upravo kroz razmenu tih različitih stanovišta rađa se znanje kao skup informacija, argumentacija ali i nejasnoća. Mi predajemo kritičko mišljenje, sposobnost da se analiziraju globalni problemi ali i specifični lokalni konteksti i ponude različiti ishodi. Mi studente i studentkinje ne učimo šta da misle već kako da misle.

Obrazovanje je „utopijsko mišljenje“

Ali, kritičko mišljenje nije dovoljno jer živimo u svetu koji promoviše cinizam i verovanje da promena nije moguća. Zato ohrabrujemo studente u onome sto nazivamo utopijsko mišljenje. Ono nije vežba u zamišljanju nemogućeg i neostvarivog već zajedničko istraživanje i osmišljavanje političkih, društvenih i svakodnevnih alternativa. Mi sa našim studentima i studentkinjama razgovaramo, kada se ne slažemo učimo se da slušamo jedni druge, smejemo se zajedno i sanjarimo da jesmo ili ćemo biti deo nekog boljeg sveta. Mi ne želimo da nas se naši studenti i studentkinje plaše; do znanja i ideja ne dolazimo na osnovu nečijeg autoriteta več na osnovu argumenata. Želimo da naši studenti ne samo razumeju svet u kojem žive već i steknu instrumente da ga menjaju.

Obrazovanje je mentorski rad

Kako bi ostvarili ove pedagoške ciljeve, podstičemo rad u malim grupama i interakciju studenata sa njihovim profesorima. Svaki student na početku studija dobija mentora koji će mu pomoći u ličnom i akademskom prilagođavanju univerzitetskom životu. Kroz takvu vrstu mentorskog programa, nastojimo da odgovorimo na specifične potrebe naših studenata i njihova birana usmerenja. U procesu nastave posebnu pažnju posvećujemo onim studentima i studentkinjama koji iz nekog razloga nisu dovoljno motivisani za rad. Nama je svaki student važan.

Obrazovanje mora dati sigurnost

Shvatamo da su u svetu u kojem svakim danom rastu nesigurnost i prekarnost, studenti zabrinuti za svoje poslovne perspektive. Osnovni predmeti nude im čvrst temelj u političkim naukama, sociologiji, filozofiji, antropologiji i studijama kulture, dok kroz izborne predmete, naši studenti sami oblikuju svoj kurikulum shodno interesovanjima i budućim intelektualnim i poslovnim ciljevima. Mi pripremamo studente za moguće karijere u vladinim i nevladinim sektorima, medijima, kreativnim industrijama, međunarodnim organizacijama, s fokusom na studije konflikta i mira te humanitarnog delovanja, ali im nudimo i teorijske instrumente kako bi kao akteri a ne posmatrači živeli u svetu koji se menja pred našim očima. Naš cilj je da naši studenti pronađu svoj glas i steknu samopuzdanje koje će im omogućiti da realizuju svoje težnje u privatnom i profesionalnom životu.

Dobro došli na Departman za studije politike FMK!

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.