Upis na Departman za psihologiju

Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta.

Osnovne studije

PREUZMI ILI PRELISTAJ BROŠURU ZA BUDUĆE STUDENTE

Uslovi konkursa

Za upis na osnovne studije konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Prijemni ispit

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa) i razgovor sa komisijom.

Školarina

Školarina iznosi 2500 evra. Školarina na FMK pokriva svu neophodnu literaturu u elektronskom obliku, prijave ispita u redovnim rokovima, projektne aktivnosti, stručnu praksu i vežbe u Institutu za mentalno zdravlje (naučno-nastavna baza fakulteta), karijerno savetovanje, korišćenje foto/video/audio/rasvetne opreme, kompjuterskog centra, biblioteke FMK.  Prva rata školarine iznosi 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, a ostatak je moguće platiti u osam mesečnih rata od oktobra do maja tekuće školske godine.

Master studije

Uslovi konkursa

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu. Pravo na upis imaju studenti koji su završili osnovne studije psihologije, kao i studenti društveno-humanističkih nauka (Pedagogija, Andragogija, Defektologija, Socijalni rad, Učiteljski fakulteti) uz polaganje diferencijalnih ispita (Propedevtika).

Modul iz kliničke psihologije i psihoterapije mogu da upišu kandidati sa završenim osnovnim studijama psihologije ili kandidati koji su završili studijski program iz oblasti Pedagogije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju i Socijalni rad. Kandidati sa ovih fakulteta polažu diferencijalne ispite u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta u cilju adekvatne pripreme za praćenje nastave na master programu.

Modul iz psihosocijalnog savetovanja mogu da upišu kandidati sa završenim osnovnim studijama psihologije, socijalnog rada ili kandidati koji su završili studijski program iz oblasti Pedagogije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju ili neki od Učiteljskih fakulteta. Kandidati sa ovih fakulteta polažu diferencijalne ispite u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta u cilju adekvatne pripreme za praćenje nastave na master programu.

Modul iz psihologije obrazovanja mogu da upišu kandidati sa završenim osnovnim studijama psihologije ili kandidati koji su završili studijski program iz oblasti Pedagogije, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Andragogiju i Socijalni rad ili neki od Učiteljskih fakulteta. Kandidati sa ovih fakulteta polažu diferencijalne ispite u skladu sa studijskim programom i Statutom Fakulteta u cilju adekvatne pripreme za praćenje nastave na master programu.

Za upis na istraživački modul konkurišu kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama Psihologije (240 ESPB) ili završenim osnovnim studijama psihologije u četvorogodišnjem trajanju, u skladu sa uslovima utvrđenim Statutom Univerziteta i Fakulteta.

Prijemni ispit

Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Školarina

Školarina iznosi 2500 evra, osim za studijski modul Psihosocijalno savetovanje za koji školarina iznosi 2000 evra. Školarina na FMK pokriva svu neophodnu literaturu u elektronskom obliku, prijave ispita u redovnim rokovima, projektne aktivnosti, stručnu praksu i karijerno savetovanje, korišćenje foto/video/audio/rasvetne opreme, kompjuterskog centra i biblioteke FMK.  Prva rata školarine iznosi 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, a ostatak je moguće platiti u osam mesečnih rata od oktobra do maja tekuće školske godine.

Kontakt

Departman za psihologiju
Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2626 784
062 /233 714

060/2626 474
069/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs