Upis na Departman za socijalni rad

Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta.

Osnovne studije

PREUZMI ILI PRELISTAJ BROŠURU ZA BUDUĆE STUDENTE

Uslovi konkursa

Za upis na osnovne studije konkurišu kandidati koji imaju završeno četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Za direktan upis na II i III i IV godinu studija konkurišu kandidati koji su završili studije ili studiraju, a stekli su uslov za upis na II, III odnosno IV godinu studija na nekom od srodnih fakulteta. Svi kandidati će biti pozvani na prijemni ispit nakon što popune i pošalju prijavu za upis.

Prijemni ispit

Na Fakultetu za medije i komunikacije prijemni ispit nije osmišljen kao sistem eliminacije već kao prva prilika da se upoznamo i da saznamo više jedni o drugima. Prijemni ispit čini motivaciono pismo (do jedne strane teksta o vašim motivima za izbor ovog studijskog programa) i razgovor sa komisijom.

Školarina

Školarina iznosi 1800 evra. Školarina na FMK pokriva neophodnu literaturu u elektronskom obliku, prijave ispita u redovnim rokovima, projektne aktivnosti, korišćenje foto/video/audio/rasvetne opreme, kompjuterskog centra, biblioteke FMK, stručnu praksu i karijerno savetovanje. Prva rata školarine iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, a ostatak je moguće platiti u osam mesečnih rata od oktobra do maja tekuće školske godine.

Master studije

Uslovi konkursa

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu na osnovnim studijama socijalnog rada, kao i studenti društveno-humanističkih nauka (Psihologija, Pedagogija, Andragogija, Defektologija, Specijalna pedagogija), uz polaganje diferencijalnih ispita.

Prijemni ispit

Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Školarina

Školarina iznosi 1800 evra za master studije socijalnog rada i 2000 evra za master studije psihosocijalnog savetovanja. Školarina na FMK pokriva neophodnu literaturu u elektronskom obliku, prijave ispita u redovnim rokovima, projektne aktivnosti, korišćenje foto/video/audio/rasvetne opreme, kompjuterskog centra, biblioteke FMK, stručnu praksu i karijerno savetovanje. Prva rata školarine iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, a ostatak je moguće platiti u osam mesečnih rata od oktobra do maja tekuće školske godine.

Kontakt

Departman za socijalni rad
Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 2625 859
062/233 185
060/2626 474
fmk@singidunum.ac.rs