Upis na Departman za humanistiku i teoriju umetnosti

Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta.

Doktorske studije

Uslovi konkursa

Za upis na doktorske studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 300 ESPB (240+60 ili 180+120) ili diplomirali po starom zakonu.

Kandidati koji su studirali izvan Republike Srbije, prilikom predaje dokumentacije za upis studija, automatski ulaze u proces priznavanja prethodne diplome.

Studentkinje i studenti sa doktorskih studijskih programa drugih fakulteta i univerziteta imaju mogućnost da pohađaju Istraživački projekat na programu doktorskih studija FMK tokom jednog semestra.

Prijemni ispit

Prijemni ispit čine kratka biografija, motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Školarina

Školarina iznosi 2200 evra. Školarina na FMK pokriva neophodnu literaturu u elektronskom obliku, prijave ispita u redovnim rokovima, projektne aktivnosti, korišćenje foto/video/audio/rasvetne opreme, kompjuterskog centra i biblioteke FMK. Prva rata školarine iznosi 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, a ostatak je moguće platiti u osam mesečnih rata od oktobra do maja tekuće školske godine.