Upis na Departman za humanistiku i teoriju umetnosti

Želimo da vas upoznamo, da razumemo šta vas interesuje, kakvu karijeru planirate za sebe i koji su vaši motivi za odabir našeg Fakulteta.

Master studije

Uslovi konkursa

Za upis na master studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 240 ESPB ili diplomirali po starom zakonu.

Prijemni ispit

Prijemni ispit čine motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Školarina

Školarina iznosi 2100 evra. Školarina na FMK pokriva neophodnu literaturu u elektronskom obliku, prijave ispita u redovnim rokovima, projektne aktivnosti, korišćenje foto/video/audio/rasvetne opreme, kompjuterskog centra, biblioteke FMK i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”, stručnu praksu i karijerno savetovanje. Prva rata školarine iznosi 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, a ostatak je moguće platiti u osam mesečnih rata od oktobra do maja tekuće školske godine.

Doktorske studije

Uslovi konkursa

Za upis na doktorske studije konkurišu kandidati koji su tokom prethodnog školovanja ostvarili 300 ESPB (240+60 ili 180+120) ili diplomirali po starom zakonu.

Kandidati koji su studirali izvan Republike Srbije, prilikom predaje dokumentacije za upis studija, automatski ulaze u proces priznavanja prethodne diplome.

Studentkinje i studenti sa doktorskih studijskih programa drugih fakulteta i univerziteta imaju mogućnost da pohađaju Istraživački projekat na programu doktorskih studija FMK tokom jednog semestra.

Prijemni ispit

Prijemni ispit čine kratka biografija, motivaciono pismo i razgovor sa komisijom, na koji ćemo vas pozvati nakon što popunite i pošaljete prijavu za upis.

Školarina

Školarina iznosi 2200 evra. Školarina na FMK pokriva neophodnu literaturu u elektronskom obliku, prijave ispita u redovnim rokovima, projektne aktivnosti, korišćenje foto/video/audio/rasvetne opreme, kompjuterskog centra, biblioteke FMK i Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”. Prva rata školarine iznosi 500 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, a ostatak je moguće platiti u osam mesečnih rata od oktobra do maja tekuće školske godine.

Kontakt

Departman za humanistiku i teoriju umetnosti i medija
Fakultet za medije i komunikacije
Karađorđeva 65, Beograd
+381 11 26 25 381
+381 11 26 26 474
fmk@singidunum.ac.rs