Dokumentacija za prijemni ispit

  • Motivaciono pismo za upis na FMK – jedna strana kucanog teksta u kome ćete predstaviti sebe na način koji smatrate relevantnim za upis na studijski program koji ste izabrali;
  • Izvod iz matične knjige rođenih;
  • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (na uvid, za kandidate koji upisuju osnovne studije);
  • Diploma srednje škole (na uvid, za kandidate koji upisuju osnovne studije);
  • Uverenje o položenim ispitima (za kandidate koji prelaze sa drugog fakulteta);
  • Diploma završenog fakulteta (na uvid, za kandidate koji upisuju master i doktorske studije);
  • Kratka biografija (za kandidate doktorskih studija);
  • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: prijava na konkurs). 

Tekući računi za uplatu:
Direktna banka: 150-1852162-06
Banca Intesa: 160-373372-19

Rezultate prijemnog ispita poslaćemo vam na imejl koji ste ostavili prilikom popunjavanja formulara za upis ili na prijemnom ispitu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Dekanat FMK na broj (011) 26 26 474.