Dokumentacija za upis

Rezultate prijemnog ispita poslaćemo vam na imejl koji ste ostavili prilikom popunjavanja formulara za upis ili na prijemnom ispitu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Dekanat FMK na broj (011) 26 26 474.

UPIS NA FAKULTET

Upis na Fakultet se održava svakog radnog dana od 10 do 16 časova u Studentskoj službi i IT službi FMK do 15. jula 2019. godine.

Dokumentacija potrebna za upis na fakultet:

  • Izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da dokument niste predali na prijemnom ispitu);
  • Svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (za kandidate koji upisuju osnovne studije);
  • Diploma srednje škole (za kandidate koji upisuju osnovne studije);
  • Diploma završenog fakulteta (za kandidate koji upisuju master i doktorske studije);
  • Dve fotografije (3,5 cm x 4,5 cm);
  • Potvrda o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: upisni materijal)
  • Potvrda o uplati prve rate školarine (500€ po srednjem kursu NBS na dan uplate, osim studenata Departmana za socijalni rad koji prilikom upisa podnose dokaz o uplati 200€ po srednjem kursu NBS). 

Tekući računi za uplatu:
Direktna banka: 150-1852162-06
Banca Intesa: 160-373372-19