Prelazak sa drugog fakulteta

Ukoliko ste već student druge visokoškolske ustanove a svoje studije želite da nastavite na FMK, procedura prelaska je brza, efikasna i završava se u najkraćem mogućem roku. Studije na FMK možete nastaviti bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, jednostavnim transferom ESPB bodova sa drugog akreditovanog državnog ili privatnog fakulteta.

Nakon što popunite i pošaljete online prijavu za upis na FMK, potrebno je da priložite sledeću dokumentaciju:

  • Uverenje o položenim ispitima,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Dve fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
  • Potvrdu o uplati od 4.000 dinara (svrha uplate: upisni materijal),
  • Potvrdu o uplati prve rate školarine.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem imejla fmk@singidunum.ac.rs ili telefonom na brojeve 060/2626 474 i 011/2626 474.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.