Prelazak sa drugog fakulteta

Ukoliko ste već student druge visokoškolske ustanove a svoje studije želite da nastavite na FMK, procedura prelaska je brza, efikasna i završava se u najkraćem mogućem roku. Studije na FMK možete nastaviti bez ponovnog polaganja prijemnog ispita, jednostavnim transferom ESPB bodova sa drugog akreditovanog državnog ili privatnog fakulteta, bez dodatnih troškova prenosa kredita.

Nakon što popunite i pošaljete online prijavu za upis na FMK, potrebno je da priložite sledeću dokumentaciju:

  • Uverenje o položenim ispitima,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Dve fotografije (3,5 cm x 4,5 cm),
  • Potvrdu o uplati od 5.000 dinara (svrha uplate: upisni materijal),
  • Potvrdu o uplati prve rate školarine.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem imejla fmk@singidunum.ac.rs ili telefonom na brojeve 060/2626 474 i 069/2626 474.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.