26.12.2023 / Nenad Balac


Vestačka Inteligencija: Gradimo put ka budućnosti

Tekst Nenada Balaca je nastao u okviru mentorske prakse iz oblasti digitalnog marketinga na FMK.

Danas se tehnologija neprestano razvija i donosi sa sobom neverovatne promene. Jedna od najimpresivnijih inovacija koja obećava velike transformacije u svim aspektima naših života je veštačka inteligencija (AI). U ovom tekstu istražićemo značaj veštačke inteligencije u budućnosti i kako ona oblikuje naš svet.

Ono što je važno na samom početku jeste da razumemo šta je zapravo veštačka ineligencija.
Veštačka inteligencija predstavlja oblast računarske nauke koja razvija sisteme sposobne za obavljanje zadataka koji zahtevaju ljudsku inteligenciju. Ovi zadaci obuhvataju prepoznavanje slika, obradu jezika, učenje i donošenje odluka. Cilj AI je stvaranje računarskih sistema koji mogu učiti i poboljšavati svoje performanse tokom vremena.

Kako nam AI može pomoći u različitim svakodnevnim aktivnostima?
U poslednjih nekoliko godina dobijamo širu sliku upotrebe veštačke inteligencije kako u poslovnoj primeni tako i u svakodnevnom životu. U daljem tekstu ćemo navesti nekoliko oblasti u kojima se veštačka inteligencija već danas primenjuje.

Obrada teksta
Najčešća i najpoznatija primena jeste svakako obrada tekstualnih podataka i pravljenje tabelarnih prikaza pomoću alata zasnovanih na LLM (large language model) algoritmima. Neki od najpoznatijih AI alata za obradu teksta su:

 • ChatGPT,
 • Bard AI,
 • Bing AI,
 • Grammarly.

Praktična upotreba ovih alata je veoma široka, od pronalaženja ideja, pisanja imejla, provere gramatike pa sve do kompleksnih konverzacija o nekoj temi.

Obrada fotografije i videa
Ovo je još jedan nama dostupan vid veštačke inteligencije na čijem razvoju se ubrzano radi. Ova vrsta AI je sposobna da kreira ili obavlja korekcije na video zapisima i fotografijama. Najpoznatiji alati za obradu ovog tipa sadržaja su:

 • DALL-e,
 • Stable Diffusion,
 • Remini.

Ovi alati zaista mogu da uštede sate i sate traženja sadržaja i rada, a često to urade bolje od nas.

Obrada zvuka
Veštačka inteligencija ima značajnu primenu u obradi zvuka, otvarajući vrata za različite inovativne tehnologije i usluge. Evo nekoliko načina na koje se AI koristi u obradi zvuka:

 • Prepoznavanje govora,
 • Pretvaranje govora u tekst i obrnuto,
 • Muzička produkcija,
 • Uklanjanje šuma i pozadinskih zvukova u audio snimku.

Primene AI i u drugim oblastima
Veštačka inteligencija se primenjuje i u drugim važnim oblastima i kao takva je slabo ili nije dostupna za komercijalnu upotrebu. Neke od oblasti su:

 • Zdravstvo – AI se koristi za dijagnostiku bolesti, analizu medicinskih slika, personalizaciju tretmana, upravljanje zdravstvenim podacima i istraživanje lekova.
 • Finansije – u finansijskom sektoru, AI se primenjuje za analizu tržišta, donošenje investicionih odluka, prevenciju prevara, automatizaciju procesa verifikacije i pružanje personalizovanih finansijskih usluga.
 • Proizvodnja – AI se koristi za optimizaciju proizvodnih procesa, planiranje lanca snabdevanja, održavanje mašina, kvalitet kontrole i predviđanje potreba za održavanjem.
 • Automobilska industrija – uvođenje autonomnih vozila koristi AI za prepoznavanje saobraćajnih znakova, praćenje puta, izbegavanje prepreka i poboljšanje bezbednosti.
 • E-trgovina – AI se koristi za personalizaciju pretrage i preporuka proizvoda, analizu potrošačkih preferencija, upravljanje zalihama i predviđanje potražnje.
 • Telekomunikacije – u ovoj industriji, AI se primenjuje za optimizaciju mreža, analizu podataka o potrošačima, pružanje personalizovanih usluga i upravljanje korisničkim iskustvom.
 • Edukacija –  AI se koristi za prilagođavanje nastavnih materijala, analizu performansi studenata, pružanje personalizovane podrške učenju i razvoj pametnih sistema za e-učenje.
 • Poljoprivreda – u poljoprivredi, AI se koristi za analizu podataka o usevima, praćenje rasta biljaka, upravljanje resursima poput vode i đubriva, i optimizaciju poljoprivrednih operacija.
 • Turizam – AI se primenjuje u turističkoj industriji za personalizaciju putovanja, preporuke destinacija, analizu cena i upravljanje rezervacijama.
 • Energetika – u sektoru energetike, AI se koristi za optimizaciju proizvodnje energije, upravljanje mrežama, predviđanje održavanja i analizu potrošnje energije.

Da li je veštačka inteligencija bez mana?
Iako sve gore navedeno zvuči izuzetno primamljivo i na prvi pogled savršeno, moramo razmotriti i potencijalne mane i rizike ove tehnologije. Postoji niz izazova i mana u primeni veštačke inteligencije. Tako na primer automatizacija pomoću AI može dovesti do gubitka radnih mesta. Sigurnosni rizici, uključujući potencijal za zloupotrebu podataka i hakovanje, predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost. Takođe, AI nema uvek stoprocentan kvalitet i tačnost podataka, a neetičko korišćenje podataka može dovesti do pristrasnih rezultata. Pitanja privatnosti, etike i troškovi implementacije takođe predstavljaju izazove u usvajanju veštačke inteligencije.

Zaključak
U svetu u kojem brza inovacija postaje pravilo, veštačka inteligencija je ključna snaga koja nosi potencijal za radikalne promene. Njena sposobnost da poboljša efikasnost, rešava kompleksne probleme i donosi inovacije čini je neophodnom za izgradnju održive i napredne budućnosti. Kroz ovaj tekst, nadam se da ćete stvoriti jasniju sliku o tome zašto veštačka inteligencija igra ključnu ulogu u oblikovanju naše budućnosti. Međutim, uz sve ove mogućnosti dolazi i odgovornost da se razvija i primenjuje sa pažnjom prema etičkim smernicama. Ova tehnologija je neiscrpan izvor inovacija, i kao njeni korisnici, važno je da shvatimo kako da je integrišemo u naše živote na način koji donosi prosperitet celom društvu.

Spremni ste za budućnost u kojoj je veštačka inteligencija sastavni deo naših života? Na dobrom je putu. Hajde da je zajedno usmeravamo da na tom putu i ostane.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.