Amra Latifić: Život bez kompromisa za umetnost i mir – Jelena Šantić

Monografija prof. dr Amre Latifić posvećena baletskoj umetnici i aktivistkinji Jeleni Šantić biće predstavljena u okviru Bitef festivala, 17. septembra u 12 časova na Skveru Mire Trailović.

Amra Latifić: Život bez kompromisa za umetnost i mir – Jelena Šantić

U razgovoru o knjizi „Život bez kompromisa za umetnost i mir. Jelena Šantić: eseji, zapisi, komentari“ učestvovaće Milena Dragićević Šešić, Gordana Nikić, Ivana Stefanović, Marija Janković Šehović, Marijana Cvetković, Ratko Božović i Amra Latifić.

Knjiga sadrži intervjue, kritike, eseje i teorijske tekstove o baletu i savremenoj igri, planove i izveštaje o humanitarnim i mirovnim projektima, apele, komentare, fotografije, biografiju i bibliografiju Jelene Šantić (1944-2000), balerine, istoričarke baleta, ali i borkinje za mir i ljudska prava. Knjigu je priredila dr Amra Latifić, a dizajnirala Jelena Jaćimović. Knjizi su dali doprinos i Jelenini savremenici i saradnici: Goran Božičević, Ivana Stefanović, Marija Janković Šehović, Marijana Cvetković, Milena Dragićević Šešić, Svenka Savić i Vesna Golić.

Gotovo na enciklopedijski način Jelena Šantić tematski i strukturno sistematizuje informacije iz oblasti baletske umetnosti, vizionarski nepogrešivo kreira strategiju i studijski program buduće baletske akademije, piše niz kreativnih scenarija i libreta. Interdisciplinarna kompetencija Jelene Šantić ogleda se i u koreo-projektu o Isidori Dankan, koji potpisuje kao libretistkinja, koreografkinja i rediteljka, izvedenom na sceni Ateljea 212 u okviru 25. Bitefa pod embargom 1992. godine. Neiscrpnu pokretačku energiju Jelena je pronalazila u bliskom okruženju i borbi za ljudska prava i mir, naročito u ratnim godinama na kraju XX veka, kada se pokazala ne samo kao empatična osoba već i preduzimljiva, delotovorna i izrazito hrabra. Naklonjena miru, pravdi i istini, postala je jedna od ključnih ličnosti antiratnog i antinacionalističkog pokreta. Svoju borbu za mir je započela 1991. Hodom mira oko Skupštine, što predstavlja prvu javnu manifestaciju novoosnovanog Centra za antiratnu akciju. Projekti Pakrac, Grupa Most, Grupa 484, predstavljaju Jelenina ostvarenja strastvene angažovanosti i građanske hrabrosti.

Knjiga je objavljena 2021. godine u izdanju fondacije „Jelena Šantić“, Grupe 484 i Istorijskog arhiva Beograda.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.