Otvoreni kurs Ane Lasić: Intuitivna scenaristika

Departman za digitalne umetnosti FMK vas poziva na otvoreni kurs pod naslovom „Intuitivna scenaristika“, posvećen pisanju za film pomoću arhetipskih ključeva za ulazak u kolektivno nesvesno. Kurs je planiran kao sklop deset predavanja na osnovu istoimene knjige autorke i scenaristkinje Ane Lasić.
Molimo vas da se za učešće na kursu prijavite popunjavanjem online formulara.

Ana Lasić Intuitivna scenaristika

U okviru radionice će biti predstavljen sistem koji otkriva tajnu arhetipsku matricu koja proizilazi iz arhetipskog kruga. Krug direktno pokazuje zašto su faze razvoja psihe ujedno i faze razvoja priče i kako je lik direktno inkorporiran u strukturu.

arhetipski krug 12 archetypes wheel

Tokom predavanja biće analizirani filmovi: Sunset Boulevard, Vertigo, Fish Tank, Birds, Silence, Force Majeure, Duel, Star Wars: Ep IV – A New Hope, Conan the Barbarian.

Tokom kursa, polaznici će imati priliku da predstave svoje sinopsise ili scenoslede za celovečernje filmove.

Ana Lasić je scenaristkinja i dramska spisateljica rođena u Beogradu. Živi i radi u Sloveniji, gde predaje scenaristiku na Državnoj akademiji za pozorište, film i televiziju AGRFT u Ljubljani. Njen prvi dugometražni film „Ruins“ (rež. Janez Burger, 2004) osvojio je Nagradu za najbolji slovenački film i prikazan je na brojnim svetskim festivalima, uključujući Roterdamski filmski festival, Karlove Vari, Minneapolis i Palm Springs; na festivalu Lecce, film „Ruins“ je osvojio Specijalnu nagradu žirija. Autorka je brojnih scenarija za televizijske filmove i adaptacija za pozorište, a njen rad je nagrađivan širom Evrope.

PROGRAM KURSA

1. UVOD U SISTEM INTUITIVNE SCENARISTIKE

Termin: 27. mart od 17:00h, sala 408

Jung i Campbell. Herojeva avantura, rituali prelaska i monomit. Vogler i 12 razvojnih faza svake priče. Šta je priča i zašto je arhetipska. Arhetipovi i kolektivno nesvesno.

2. KONFLIKT KAO POLARIZOVANA DUALNOST

Termin: 29. mart od 18:00h, sala 506

Projekcija filma + predavanje. Linija želje i linija potrebe glavnog junaka se prenosi na konflikt unutar strukture. Tačke preokreta su pokretači tog osnovnog konflikta.

3. FILMSKI LIK KAO AMALGAM KOMPLEKSA I ARHETIPOVA

Termin: 3. april od 17:00h, sala 408

Jungovih 12 arhetipova. Iz definicije konflikta u priči, rađa se junak koji je razapet, ne samo između želje i potrebe, ili rane, straha i snova, već i između različitih arhetipskih delova njegove sopstvene psihe, koje mora da integriše zajedno sa njihovim senkama.

4. UVOD U ARHETIPSKI KRUG KAO MODEL PRIČE

Termin: 5. april od 18:00h, sala 506

Zaplet, ideja, likovi, struktura i žanr – pripadaju istoj dinamici unutar arhetipskog kruga, nerazdruživi su elementi svake priče i moguće ih je više nego precizno prepoznati i definisati. Zašto u arhetipskom smislu filmovi Fish Tank i Birds pripadaju istom žanru?

5. INTUITIVNI SCENARISTIČKI KRUG

Termin: 10. april od 17:00h, sala 408

Dominantni arhetip lika, a time i same priče, i njemu suprotni arhetip su kao dve strane novčića. Suprotni arhetip predstavlja snagu promene za dominantan arhetip. Ceo raspon između dva suprotstavljena arhetipa čini arhetipsku osu, tj. putovanje između dva suprotstavljena arhetipa.

6. STRUKTURA PRIČE, ELEMENTI I PRIRODNA STRUKTURA ČETIRI ČINA

Termin: 12. april od 18:00h, sala 506

Projekcija + predavanje. Poređenje sa poznatim strukturama (Herojevo putovanje, Save the cat). Glavna razlika između junakovog napredovanja na krugu i Herojevog putovanja (Campbell, Vogler) je u tome što Intuitivni krug pokazuje da svaki korak nije samo jedna tačka u linearnom razvoju priče, već: određeno kretanje, konflikt dva arhetipa, i okidač ugrađen u korak/fazu.

7. EKSPOZICIJA JUNAKA, UVOD U KRUG I ARHETIPSKU DUALNOST

Termin: 17. april od 17:00h, sala 408

Zašto ekspozicija rane junaka u strukturi, mnogo više liči na „bojno polje“ nego na „običan svet“. Analize filmskih ekspozicija.

8. KAKO KORISTITI KRUG (PRVI DEO)

Termin: 19. april od 18:00h, sala 506

Integracije suprotnog arhetipa, korak po korak, faza po faza. Razvoj psihe heroja. Prva polovina kruga, I i II čin, 6 dvojnih faza – struktura integracije.

9. KAKO KORISTITI KRUG (DRUGI DEO)

Termin: 24. april od 17:00h, sala 408

Druga polovina kruga, III i IV čin, 6 dvojnih faza – struktura integracije.

10. NOVO HEROJEVO PUTOVANJE U 12 DVOJNIH FAZA ILI 24 ARHETIPSKA KORAKA

Termin: 26. april od 18:00h, sala 506

Analiza filma nekonvencionalne strukture po izboru polaznika. Na primeru filma ćemo demonstrirati zakonitosti kruga: likove, podtekst, strukturu, zaplet i žanr u arhetipskoj sinergiji.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.