Otvoreno predavanje dr Ane Milošević: Šta se dešava duboko u mozgu?

Departman za psihologiju FMK vas poziva na otvoreno predavanje “Bolesti raspoloženja, neurodegeneracija i ostale bolesti: Šta se dešava duboko u mozgu?” dr Ane Milošević, gostujuće profesorke sa Univerziteta Rokfeler u Njujorku (Laboratories of Developmental Neuroscience/Developmental Genetics, Rockefeller University). Predavanje će se održati u ponedeljak, 28. novembra u 19 časova u Sali 8 (Karađorđeva 65, IV sprat).

Otvoreno predavanje dr Ane Milošević: Šta se dešava duboko u mozgu?

Predavanje se bavi genetskim osnovama oboljenja mozga, kao i uticajem sredine na pojavu mentalnih bolesti. Nakon osvrta na najnovija istraživanja u oblasti genetske osnove psihijatrijskih i drugih bolesti mozga, predavanje će pokriti najnovije i još uvek neobjavljene rezulate ispitivanja promena ekspresije gena u toku progresije poremećaja kod životinjskih modela PTSD/depresije i Alchajmerove bolesti.

Ana Milošević je završila studije molekularne biologije na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirala je na Odseku za neurofiziologiju Prirodno-matematičkog fakulteta 1996. godine. Postdoktorske studije je završila u Sjedinjenim Američkim Državama, na Univerzitetu Konektikat (1996-1999) i Univerzitetu Kolumbija u Njujorku (1999-2004). Od 2004. godine radi na Univerzitetu Rokfeler u Njujorku, gde se bavi istraživanjima na modelima psihijatrijskih i neurodegenerativnih bolesti sa ciljem da otkrije molekularne mehanizme uzroka i napredovanja ovih bolesti. Jedan od glavnih projekata na kojima je angažovana se bavi istraživanjem genetske razlike između vulnerabilnosti i rezilijencije u depresiji izazvanoj hroničnim stresom. Takođe, proučava mehanizme vulnerabilnosti neurona i glijalnih ćelija u Alchajmerovoj bolesti.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.