Razgovor povodom novih brojeva časopisa Art+Media

By 14.03.2019Vesti

Razgovor povodom novih brojeva časopisa Art+Media

Razgovor povodom tematskih brojeva Časopisa za studije umetnosti i medija “AM – Journal of Art and Media Studies” održaće se u Narodnoj biblioteci Srbije 9. aprila u 19 časova.

Art+Media časopis 2018
Učestvuju:
  • dr Dubravka Đurić (redovna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije, Beograd)
  • dr Sanela Nikolić (docentkinja na Fakultetu muzičke umetnosti, Beograd)
  • dr Miodrag Šuvaković (redovni profesor i dekan Fakulteta za medije i komunikacije, Beograd)
  • dr Nikola Dedić (vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti, Beograd)
  • dr Luka Bešlagić (docent na Fakultetu za medije i komunikacije, Beograd)

 

Časopis za studije umetnosti i medija AM – Journal of Art and Media Studies je publikacija Fakulteta za medije i komunikacije posvećena naučnoj, teorijskoj i umetničkoj problematizaciji savremenih umetnosti i medija.

U 2018. godini objavljena su tri tematski profilisana broja časopisa. Fokus broja 15 (april 2018) bio je na eksperimentalnom filmu, njegovoj istoriji i teoriji, autorima i delima. Ovaj temat je motivisan činjenicom da se eksperimentalni film, sa pojavom videa, eksperimentalnog videa i video instalacija, sa jedne strane, i digitalnih tehnologija sa druge strane, našao u situaciji koja zahteva da bude teorijski predočena. Autori iz Srbije, Poljske, Tajvana, Amerike i Kanade dali su svoje doprinose teoretizaciji eksperimentalnog filma iz različitih disciplinarnih polja. U broju 16 (septembar 2018) tematizovana su pitanja modernog doba, modernosti i modernizama. Autori su kritički pristupili istorijskim manifestacijama modernizma ali i značaju koji modernizam ima za današnju estetiku, teoriju umetnosti, filozofiju, arhitekturu, društvenu teoriju i politiku. Oktobarski broj u 2018. godini bio je posvećen televizijskim serijama i fenomenu narativne kompleksnosti savremenih televizijskih programa u kontekstu digitalizacije, globalizacije, neoliberalizma, potrošačkog društva i medijskog imperijalizma. Autori su u tekstovima pokazali na koji način masovni mediji učestvuju u normalizaciji savremenih političkih tendencija, te kako pojedina ostvarenja među mnogobrojnim televizijskim serijama ulaze u dijalog sa ekonomskim krizama, terorizmom, nasiljem, društvenim marginalizacijama i određenim kulturalnim tenedencijama.