Art+Neuroscience: predavanje i radionica dr Uroša Krčadinca

By 12.11.2019Vesti

Art+Neuroscience:
predavanje i radionica dr Uroša Krčadinca

Dr Uroš Krčadinac, docent na Fakultetu za medije i komunikacije, održaće dva otvorena predavanja u okviru manifestacije “Art+Neuroscience” u organizaciji Centra za promociju nauke i Evropske laboratorije veštačke inteligencije AI Lab.

Art+Neuroscience FMK Fakultet za medije i komunikacije

Četvrto izdanje programa “Art+Science” će se održati od 14. novembra do 7. decembra u Beogradu i posvećeno je neuronaukama kao izuzetno dinamičnom polju savremenih istraživanja. Uz korišćenje naprednih tehnologija i autentičnih kreativnih postupaka, odabrani umetnici daće svoju viziju neuronauka i savremenih naučnih istraživanja i otkrića, ali i njihovog odnosa i uticaja na čoveka i društvo u celini. Biće predstavljeni radovi koji se u znatnoj meri oslanjaju na kreativne, naučne i tehnološke postupke, poput metodoloških istraživanja, prilagođenih eksperimenata, namenskog programiranja i korišćenja različitih softvera i kodova.

Doc. dr Uroš Krčadinac učestvovaće na panelu, održati otvoreno predavanje i radionicu veštačke inteligencije za pisce i umetnike:

Petak, 15.11.2019.
Galerija nauke i tehnike SANU

Predavanje, 16:00h
Dana Dada: subverzivna poetika složenih sistema

Dr Uroš Krčadinac, Fakultet za medije i komunikacije

Panel diskusija, 17:00h
Dijalektika i književnost: dijalektika stvaranja bilingvalnih pisaca – Preispitivanje uticaja slobodnih umetnosti

Učesnici: dr Dragana Grbić (Institut za slavistiku, Univerzitet u Kelnu), dr Samuel Korunjak (Institut za slavistiku, Univerzitet u Kelnu), doktorand Melani Šipling (Institut za lingvistiku, Univerzitet u Kelnu), dr Uroš Krčadinac (Fakultet za medije i komunikacije, Beograd), dr Marjana Brkić (Centar za promociju nauke) i Katarina Stekić (Laboratorija za neurokogniciju i primenjenu kogniciju,Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu). Moderator: Ivana Smolović

Petak, 22.11.2019.
Naučni klub CPN-a

Radionica, 18:00h
Roboti ne sanjaju ništa, ali sanjamo li mi?

Svi pričaju o veštačkoj inteligenciji, ali šta je ona zaista? Da li je AI naredni stupanj u evoluciji čoveka i svesti – ili pak marketinški termin kojim tehnološke kompanije brendiraju svoje sisteme za automatizovanu statistiku? Na koji način postojeće AI tehnologije utiču na savremeno društvo, kulturu, medije, proizvodne i intimne odnose? Napokon, na koji način umetnici, pisci i ostali kreativci mogu da prisvoje ove tehnologije i upotrebe ih kreativno?

Kada ga je veštačka inteligencija pobedila, Kasparov je smislio koncept Kentaurskog šaha: šahovske varijante u kojoj čovek i računar igraju protiv drugog čoveka i računara. Umesto da uništi čovekovu kreativnost, AI se u ovom slučaju ponaša kao kreativno pojačalo. Lično verujem da je sličan pristup moguć i u kulturi, da roboti pomognu kreativcima da osmisle nove oblike kreativnih praksi.

Tome će biti posvećena radionica dr Uroša Krčadinca – da se polaznicima AI pre svega demistifikuje i objasni, da te da im se predoče konceptualne mogućnosti i programerski alati za promišljanje i stvaranje jedne nove Kentaurske umetnosti.

 

Više informacija o programu “Art+Neuroscience” možete pronaći na sajtu Centra za promociju nauke.