Priprema novog master programa ASH – Art, Science & Health

Od februara 2022. godine Fakultet za medije i komunikacije, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Zagrebu, Odsek za audio i vizuelne umetnosti Univerziteta Ionian iz Grčke i udruženje KONTEJNER iz Hrvatske rade na postavljanju novog interdisciplinarnog master programa pod nazivom „ASH – Art, Science & Health“.

ASH - Art, Science & Health

Cilj novog MA programa „ASH“ je artikulacija nove dimenzije u oblasti medicinske humanistike koja je usmerena ka istraživanju, ponovnom promišljanju i redefinisanju doprinosa savremenih umetničkih praksi u širem društvenom kontekstu. Uz podršku EU programa Erasmus Mundus Design Measures, tri univerziteta iz Srbije, Hrvatske i Grčke će u saradnji sa udruženjem KONTEJNER tokom narednih 15 meseci zajedno raditi na stvaranju novih dvogodišnjih međunarodnih master studija.

Ovim programom će se intenzivirati uloga umetničkog istraživanja i prakse u medicinskoj humanistici, uz kritičko promišljanje društvenih, ekoloških, filozofskih, ekonomskih i bioloških koncepata zdravlja u najširem smislu. ASH MA program uranja duboko u aktuelnost i budućnost niza relevantnih i intrigantnih tematskih područja, poput odnosa tehnologije i zdravlja, starenja, invaliditeta, održivosti životne sredine, ljudskih i ne-ljudskih agenata, izazova društvene dobrobiti u nauci, te istorijskih i kulturoloških uloga različitih praksi poput rituala, placeba, receptura i ilustracija anatomije.

Pokretanjem ASH MA programa kao međunarodno relevantnih master studija koji je metodološki utemeljen u teoriji, transdisciplinarnom pristupu i međusektorskoj saradnji, partneri naglašavaju multi-dimenzionalni pristup ovom kompleksnom tematskom okviru. U programu će učestvovati i niz spoljnih stručnjaka i saradničkih institucija kako bi se podržao profesionalni i lični razvoj studenata, kao i interakcija između studenata, naučnika, akademika i ostalih saradnika uključenih u ovaj proces.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.