Međunarodna konferencija BIMUN 2022

Departman za studije politike vas poziva da se prijavite na konkurs za delegate 19. konferencije „Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2022“, koja će se održati od 11. do 15. maja 2022. godine u Beogradu. Prijavljivanje je otvoreno do 10. aprila 2022.

BIMUN 2022 FMK

Nakon 18 uspešno organizovanih međunarodnih konferencija (2004-2021), BIMUN ima veliki ugled među uspešnim studentima i kod značajnih institucija i međunarodnih organizacija. BIMUN je postao jedna od najprestižnijih konferencija Modela UN u Evropi i okuplja ambiciozne studente i srednjoškolce iz celog sveta.

BIMUN mladim delegatima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, a doprinosi i razvijanju ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa). Studenti i srednjoškolci preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim svetskim temama, u skladu sa procedurom UN. BIMUN 2022 biće prilika za nova iskustva, diplomatske debate i povezivanje mladih lidera iz Srbije i drugih zemalja. Radni jezik BIMUN konferencije je engleski.

Konferencija „Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija – BIMUN 2022“ (11 – 15. maj 2022), biće fokusirana na aspekte teme: „Globalno partnerstvo i solidarnost u izgradnji mira i održive budućnosti“.

Na konferenciji će se održati akademska simulacija zasedanja organa UN na sledeće teme:

  • Savet bezbednosti UN: Implikacije pandemije Covid-19 na međunarodni mir i bezbednost
  • Savet za ljudska prava UN: Ljudska prava i rodna ravnopravnost
  • Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA): Uticaj demografskih promena na mlade i jačanje demografske otpornosti
  • Skupština UN za životnu sredinu (UNEA): Čuvanje zdrave planete za prosperitet svih
  • Agencija UN za izbeglice (UNHCR): Pronalaženje trajnih rešenja za izbeglice
  • Generalna skupština UN – Treći komitet (JUNIOR): Implementacija strategije UN za mlade „Mladi 2030”
  • Krizni komitet Saveta bezbednosti (Studenti): Situacija u Avganistanu

Do sada je 4.411 uspešnih studenata iz 79 država učestvovalo na osamnaest BIMUN konferencija.

Prijavljivanje za učešće na konferenciji „BIMUN 2022“ je otvoreno do 10. aprila 2022. godine. Broj mesta je ograničen.

Za više informacija o konferenciji BIMUN 2022 i proceduri prijave za određeni komitet posetite sajt: www.bimun-unaserbia.org.

Aktuelnosti o BIMUN 2022 možete videti i na društvenim mrežama BIMUN projekta: Facebook, Instagram i Twitter.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.