Borut Vild laureat Nagrade “Pavle Vasić” za 2018. godinu

By 14.03.2019Vesti

Borut Vild laureat Nagrade “Pavle Vasić” za 2018. godinu

Nagrada “Pavle Vasić” ULUPUDS-a za 2018. godinu dodeljena je Slobodanu Jovanoviću, Miroslavu Mušiću, dr Jerku Denegriju i Borutu Vildu za katalog izložbe “Mašić” – retrospektivne izložbe vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića koja je održana prošle godine u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu.

Borut Vild profesor FMK

Žiri u sastavu dr Čedomila Marinković (predsednica žirija), dr Sanja Pajić i Miroslav Karić doneo je jednoglasnu odluku da Nagradu Pavle Vasić za 2018. godinu dodeli grupi autora za katalog izložbe “Mašić”, u izdanju Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Nagrada “Pavle Vasić” dodeljuje se za tekstove iz oblasti primenjene umetnosti i dizajna, prateći jednogodišnju produkciju objavljenu u svim vrstama publikacija (monografija, knjiga, zbornika, TV emisijama) i autorske izložbe istoričara umetnosti.

Autorski tekst profesora Boruta Vilda iz publikacije Mašić “KONTEKSTI I KONSTANTA – o dizajnu Nezavisnih izdanja u nekoliko slika” možete pročitati na blogu Fakulteta za medije i komunikacije.

Katalog izložbe Mašić MPU Borut Vild

U saopštenju žirija se navodi:

“Obuhvatajući autorske tekstove kustosa izložbe Slobodana Jovanovića, kao i kolega istoričara umetnosti Miroslava Mušića, Jerka Denegrija i dizajnera Boruta Vilda, publikacija dodatno rasvetljava ne samo Mašićevo stvaralaštvo u oblasti grafičkog dizajna već i njegovu svestranu ličnost beskompromisnog intelektualca i mislioca. Višedecenijsko umetničko delovanje Slobodana Mašića, koje je ostavilo snažan pečat u vizuelnim identitetima brojnih kulturnih manifestacija, časopisa, nezavisnog štampanog izdavaštva, filmskih projekata, sagledano je ovom prilikom kako sa aspekta formalno-estetskih karakteristika tako i u kontekstima neposrednih sociopolitičkih i umetničko-kulturnih okolnosti u kojima su se autorovi angažmani odvijali. Zasnovani na istraživanjima postojeće raznolike arhivske građe ali i dokumenata koji do sada nisu bili razmatrani, autorski tekstovi pored sistematičnih, sadržajnih pregleda i prikaza Mašićevih aktivnosti predstavljaju vredne stručne uvide, teorijske interpretacije i analize njegovih radova prepoznatih po specifičnom grafičkom jeziku idejno razvijanom oko principa semioetičkog i želji da se reflektuje savremeni trenutak. Eksperimenti sa likovnografičkim elementima, interdisciplinarnost rešenja, insistiranje na značenjima sadržine sredstava vizuelnih komunikacija i potencijali dizajna kao društveno angažovanog kritičkog stava, učinili su Mašićev opus jedinstvenim u pomeranju granica grafičkog oblikovanja što je u ovoj publikaciji, kroz pojedinačne tekstove – i još više kroz njihovu međusobnu komplementarnost – temeljno obrađeno i kontekstualizovano. U nedostajućoj sveobuhvatnijoj istorizaciji i valorizaciji delovanja jedne od ključnih autorskih pojava u jugoslovenskoj i srpskoj umetnosti, značaj rada grupe autora leži i u reaktualizaciji i reafirmaciji prakse koja treba da bude podsticaj novim razmatranjima uloge i funkcije dizajna u današnjoj široj društvenoj sferi.”