Diskusija: Koliko nas jezik definiše, a koliko diskriminiše?

Departman za psihologiju i Misija OEBS-a, u saradnji sa
produkcijom ShockART, poziva sve zainteresovane na projekciju dokumentarnog filma „Jezik i stvarnost“ i diskusiju na temu rodno osetljivog jezika koja će se održati u utorak, 1. novembra u 18 časova u Sali 6 FMK (Karađorđeva 65, IV sprat).

Diskusija: Koliko nas jezik definiše, a koliko diskriminiše?

Nakon projekcije filma, o rodno osetljivom jeziku i o rodnim stereotipima koji se ispoljavaju kroz svakodnevni govor i sistem vrednosti koji je usvojen ili u porodici ili kroz obrazovni sistem, razgovaraće:
dr Marina Nikolić, profesorka sa Instituta za srpski jezik SANU;
Biljana Maletin, ekspertkinja za pitanja rodne ravnopravnosti i aktivistkinja za ženska i manjinska prava;
• Moderatorka diskusije: Maja Mićić, predstavnica odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji.

Kroz video klipove snimljene na osnovu diskusije, pokušaćemo da utičemo na usvajanje progresivnijeg pristupa u međuljudskim odnosima, koji je zasnovan na povećanoj svesti o važnoj ulozi koju jezik ima u formiranju mišljenja i stavova u društvu.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.