“The Fragmented Personality”– razgovor i promocija knjige

By 13.03.2019Vesti

"The Fragmented Personality"
– razgovor i promocija knjige

Pozivamo vas na promociju knjige “The Fragmented Personality: An Integrative, Dynamic and Personalized Approach to Personality Disorder”, autora Dragana Švrakića i Mirjane Divac Jovanović, u izdanju Oxford University Press (2019).

The Fragmented Personality: An Integrative, Dynamic and Personalized Approach to Personality Disorder

Promocija će se održati 1. aprila u 19 časova, u Sali 8 na IV spratu Fakulteta za medije i komunikacije (Karađorđeva 65).

Na predstavljanju knjige će govoriti:

 

Mirjana Divac Jovanović je vanredni profesor Departmana za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, gde na osnovnim studijama predaje Kliničku psihologiju i Kliničku procenu ličnosti, a na master studijama Psihodijagnostiku i psihoterapiju poremećaja ličnosti. Više godina organizuje i vodi praktični kurs primenjene psihologije Rast i razvoj ličnosti sa studentima psihologije. Diplomirala je na Katedri za kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a specijalizirala, magistrirala i doktorirala u oblasti psihoterapije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Godinama je edukator i supervizor nacionalne i evropske Asocijacije psihoterapeuta. Pripada generaciji psihologa koji su, predvođeni prof. Josipom Bergerom, među prvima u Jugoslaviji promovisali humanističke psihoterapije. Radeći na Psihijatrijskoj klinici stekla je veliko iskustvo u kliničkoj praksi. Ekspert je u oblasti kliničke procene, grupne i individualne psihoterapije poremećaja ličnosti. Objavila je brojne radove iz ovih oblasti u domaćim i stranim časopisima, sa originalnim doprinosima psihodijagnostici, teoriji i praksi psihoterapije.

Mirjana Divac Jovanović FMK
Dragan Švrakić FMK

Dragan Švrakić je akademik, redovni profesor psihijatrije na Vašington Univerzitetu u Sent Luisu, SAD (Washington University School of Medicine, St Louis). Psihijatar po specijalizaciji, doktorirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu u oblasti istraživanja u psihijatriji. Član je Srpske akademije nauka i Internacionalnog konzorcijuma za genetske studije mentalnih bolesti. Gostujući profesor je na Medicinskim fakultetima u Kragujevcu i Beogradu, kao i na Departmanu za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu, gde predaje Genetiku i Epigenetiku poremećaja ličnosti. Jedan je od članova renomirane Sent Luis grupe istraživača koja je dala pionirske doprinose u studijama genotipsko-fenotipske arhitekture složenih mentalnih bolesti, odnosno formulisala sedmofaktorski psihobiološki model ličnosti i poremećaja ličnosti koji je danas jedan od vodećih u svetu. Objavio je veliki broj članaka u vodećim svetskim naučnim časopisima. Njegovi istraživački radovi sa kolegama sa Vašington univerziteta spadaju u najcitiranije u internacionalnim razmerama.