Otvoreno predavanje i razgovor o knjizi Đe-hjun Lima „Globalni Istok“

Departman za studije politike vas poziva na otvoreno predavanje Đe-hjun Lima i razgovor o knjizi „Globalni Istok“, koje će se održati u petak 2. decembra u Sali 5 FMK, u 13 časova.

Đe-hjun Lim Globalni Istok

Najnovija knjiga Đe-hjun Lima, u izdanju Columbia University Press, „Global Easts: Remembering, Imagining, Mobilizing“ promišlja globalnu istoriju sa margina.

Tokom studijskog boravka u Poljskoj, autor je uočio upečatljive sličnosti proučavajući istoriju i politiku Poljske i Koreje. Obe države, nekada obeležene kao Zapad za Aziju i Istok za Evropu, promenile su „ulogu“ i postale Istok celom svetu. Đe-hjun Lim povlači paralele u iskustvima modernosti dve države, njihovoj tranziciji iz diktature u demokratiju i izgradnji kolektivnog sećanja. Od Poljske, preko Nemačke, Izraela, Japana i Koreje, Lim prati globalnu istoriju zemalja u kojima diskurs žrtve postaje centralno mesto nacionalizma – koji je, prema njegovoj kritici, inherentno transnacionalan.

Teorijski sofisticirana i konceptualno inovativna, Limova najnovija studija rasvetljava transnacionalnu kompleksnost istorijskog sećanja i imaginacije, granice između demokratije i diktature, i fluidnost Istoka i Zapada.

Đe-hjun Lim je profesor transnacionalne istorije i direktor Instituta za kritičke globalne studije na Univerzitetu Sogang u Južnoj Koreji. Autor je brojnih knjiga, među kojima i „Mnemonic Solidarity: Global Interventions“ (2021), „The Palgrave Handbook of Mass Dictatorship“ (2016), i „Gender Politics and Mass Dictatorship: Global Perspectives“ (2011).

Gostovanje južnokorejskog pisca i istoričara Đe-hjun Lima organizovano je u okviru kursa „Globalni Sever/Jug“ prof. dr Aleksandre Perišić. Na ovom kursu se studenti FMK upoznaju sa istorijskim  i intelektualnim nasleđem evropskog kolonijalizma, raspravama o ekonomskoj nejednakosti, političkom nasilju i emancipaciji, postkolonijalnim identitetima i trajnim posledicama kolonijalizma.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.