Dubravka Đurić dobitnica nagrade „Anđelka Milić“ za 2022. godinu

Dubravka Đurić, redovna profesorka Fakulteta za medije i komunikacije, dobitnica je nagrade „Anđelka Milić“ za 2022. godinu. Nagradu dodeljuje Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta Srpskog sociološkog drušva za izuzetan ili životni doprinos koji su pojedinci ili pojedinke ostvarili u stvaranju znanja iz oblasti rodnih i feminističkih studija i njihove primene u ženskom pokretu, kao i afirmaciji politika rodne ravnopravnosti u Srbiji.

Dubravka Đurić

„Teorijski, pesnički i aktivistički staž prof. dr Dubravke Đurić traje već nekoliko decenija i u svakom svom aspektu posvećen je emancipaciji čitavog društva i oslobađanju od patrijarhalnog konteksta u kom se odvija. Kao amerikanistkinja, teoretičarka poezije, pesnikinja, performerka, urednica istorijski važnog časopisa ProFemina, osnivačica i stub pesničke škole AŽIN-a, Dubravka Đurić ide ka tome da otvori još jedan prozor u svet i stvori nova kreativna rešenja i onda kada to izgleda nemoguće. Njena ukupna delatnost duboko je politična, vođena svešću o društvu u kom živimo i odgovornošću za sadašnjost koju stvaramo. To je ne samo obimno životno delo, već i stalna životna borba s patrijarhalnim normama.“ – navodi se u eksplikaciji nagrade.

Pretraga

You are using an outdated browser which can not show modern web content.

We suggest you download Chrome or Firefox.