Letnja škola Ekologije transdisciplinarnosti i savremene umetnosti

Letnja škola Ekologije transdisciplinarnosti i savremene umetnosti

Pozivamo vas na drugu letnju školu Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija, koja će se održati od 4. do 6. septembra 2019. godine, u terminu od 17 do 20h u Sali 9 FMK (Karađorđeva 65).

Letnja škola Ekologije transdisciplinarnosti

Na koji način je danas, u vreme ‘posle’ postmoderne, moguće misliti odnose prakse i teorije?
Osnovna ideja ove letnje škole jeste da je takav odnos nužno transdisciplinaran jer savremena umetnost i savremena teorija donose u svom uodnošavanju stvaranje hibridnih teorijsko-praktičnih polja. Pojam ekologije služi da bi se opisalo to novonastalo stanje u kome umetnost i teorija tvore složena okruženja u kojima se granice između disciplina, metodologija i znanja gube i nastaju nove, nomadske forme života.

Učestvuju: Kristina Bojanović, prof. dr Jovan Čekić, prof. dr Dubravka Đurić, prof. dr Andrija Filipović, doc. dr Aleksa Milanović, prof. dr Ana Petrov, prof. dr Maja Stanković, prof. dr Nataša Teofilović, prof. dr Miodrag Šuvaković.

Škola je najava master i doktorskih studija na Fakultetu za medije i komunikacije:
master programa Transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti,
master programa Kreativno mišljenje i subverzivne strategije i
doktorskog programa Transdiciplinarne studije savremene umetnosti i medija.

Učešće na letnjoj školi je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane. Molimo vas da prijavu za učešće na letnjoj školi pošaljete na imejl fmk@singidunum.ac.rs.

PROGRAM:

Sreda, 4. septembar
17h dr Andrija Filipović – Antropocenska materijalnost umetničkog dela
18h dr Dubravka Đurić – Ekokritika
19h dr Ana Petrov – Ekologija nostalgije

Četvrtak, 5. septembar
17h dr Miško Šuvaković – Antilogika katastrofe: umetnost i krizni ekoafekti
18h Kristina Bojanović – Etično stanovanje: most između jeste i treba
19h dr Aleksa Milanović – Astrobiologija: dijalog između nauka (lecture performance)

Petak, 6. septembar
17h dr Maja Stanković – Zašto digitalna istorija umetnosti?
18h dr Nataša Teofilović – Ekoelektronika: društvene kontradikcije
19h dr Jovan Čekić – Umetnost i algoritamska moć